Yêu Thượng Đối Thủ Một Mất Một Còn

Yêu Thượng Đối Thủ Một Mất Một Còn

Tác giả: Sung Tùng

Thể loại : Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 44Full

Lượt xem : 10,506

Bình chọn (0 lượt)

Yêu Thượng Đối Thủ Một Mất Một Còn Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (44 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

Nov 9, 2017
Chương 2

Chương 2

Nov 9, 2017
Chương 3

Chương 3

Nov 9, 2017
Chương 4

Chương 4

Nov 9, 2017
Chương 5

Chương 5

Nov 9, 2017
Chương 6

Chương 6

Nov 9, 2017
Chương 7

Chương 7

Nov 9, 2017
Chương 8

Chương 8

Nov 9, 2017
Chương 9

Chương 9

Nov 9, 2017
Chương 10

Chương 10

Nov 9, 2017
Chương 11

Chương 11

Nov 9, 2017
Chương 12

Chương 12

Nov 9, 2017
Chương 13

Chương 13

Nov 9, 2017
Chương 14

Chương 14

Nov 9, 2017
Chương 15

Chương 15

Nov 9, 2017
Chương 16

Chương 16

Nov 9, 2017
Chương 17

Chương 17

Nov 9, 2017
Chương 18

Chương 18

Nov 9, 2017
Chương 19

Chương 19

Nov 9, 2017
Chương 20

Chương 20

Nov 9, 2017