Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Tác giả: Diệp Ức Lạc

Thể loại : Cổ Đại, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Sủng,

Đăng bởi: WTO

Chương : 390Full

Lượt xem : 19,454

Bình chọn (0 lượt)

Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (390 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Siêu cấp học bá

Sep 9, 2018
Chương 2

Chương 2: Đồ Bị trả lại

Sep 9, 2018
Chương 3

Chương 3: Quyết định trả lại

Sep 9, 2018
Chương 4

Chương 4: Trả kiếm

Sep 9, 2018
Chương 5

Chương 5: Ngươi không thể trả

Sep 9, 2018
Chương 6

Chương 6: Thù trong giặc ngoài

Sep 9, 2018
Chương 7

Chương 7: Hôn ước

Sep 9, 2018
Chương 8

Chương 8: Diệp Thạch

Sep 9, 2018
Chương 9

Chương 9: Tính toán của Diệp Thạch

Sep 9, 2018
Chương 10

Chương 10: Bị đuổi

Sep 9, 2018
Chương 11

Chương 11: Mạch nước ngầm

Sep 9, 2018
Chương 12

Chương 12: Nghi ngờ

Sep 9, 2018
Chương 13

Chương 13: Khách

Sep 9, 2018
Chương 14

Chương 14: Cánh bướm

Sep 9, 2018
Chương 15

Chương 15: Trang Du

Sep 9, 2018
Chương 16

Chương 16: Lần đầu gặp

Sep 9, 2018
Chương 17

Chương 17: Nhìn trộm

Sep 9, 2018
Chương 18

Chương 18: Bách Quyết Luyện Thể

Sep 9, 2018
Chương 19

Chương 19: Khu giao dịch

Sep 9, 2018
Chương 20

Chương 20: Tạt nước lạnh

Sep 9, 2018