Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo

Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo

Tác giả: Túy Trần

Thể loại : Đam Mỹ, Võng Du,

Đăng bởi: WTO

Chương : 67Full

Lượt xem : 6,719

Bình chọn (0 lượt)

Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (67 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Bi kịch bắt đầu

Aug 11, 2016
Chương 2

Chương 2: Đại thần tức giận

Aug 11, 2016
Chương 3

Chương 3: Hận ngươi một trăm năm

Aug 11, 2016
Chương 4

Chương 4: Trả lại tôi trong sạch

Aug 11, 2016
Chương 5

Chương 5: Lấy thân báo đáp!

Aug 11, 2016
Chương 6

Chương 6: Phó bản chính là chiếc nôi của jq (thượng)

Aug 11, 2016
Chương 7

Chương 7: Phó bản là chiếc nôi của jq (trung)

May 2, 2018
Chương 8

Chương 8: Phó bản chính là chiếc nôi của jq (hạ)

Aug 11, 2016
Chương 9

Chương 9: Lần vào bang đầy sóng gió (thượng)

Aug 11, 2016
Chương 10

Chương 10: Lần vào bang đầy sóng gió (trung)

Aug 11, 2016
Chương 11

Chương 11: Lần vào bang đầy sóng gió (hạ)

Aug 11, 2016
Chương 12

Chương 12: Âm mưu bắt đầu

Aug 11, 2016
Chương 13

Chương 13: Cùng em tới chân trời góc biển (thượng)

Aug 11, 2016
Chương 14

Chương 14: Cùng em tới chân trời góc biển (trung)

Aug 11, 2016
Chương 15

Chương 15: Cùng em tới chân trời góc biển (hạ)

Aug 11, 2016
Chương 16

Chương 16: Chân trời góc biển (thượng)

Aug 11, 2016
Chương 17

Chương 17: Chân trời góc biển (trung)

Aug 11, 2016
Chương 18

Chương 18: Chân trời góc biển (hạ)

Aug 11, 2016
Chương 19

Chương 19: Phu phu tương tùy (thượng)

Aug 11, 2016
Chương 20

Chương 20: Phu phu tương tùy (trung)

Aug 11, 2016