Truyền Nhân Mao Sơn

Truyền Nhân Mao Sơn

Tác giả: Thanh Tử

Thể loại : Đô Thị, Võng Du, Linh Dị,

Đăng bởi: Winkey Nguyễn

Chương : 455/2467

Lượt xem : 23,292

Bình chọn (1 lượt)

Truyền Nhân Mao Sơn Điểm: 2.0/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Diệp Thiếu Dương vốn là một truyền nhân Mao Sơn, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ... Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu. Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,... Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...

Danh sách chương (455 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Mẫu tử sát thi

Jun 23, 2017
Chương 2

Chương 2: Khai quan

Jun 23, 2017
Chương 3

Chương 3: Hỏa thiêu sát thi

Jun 23, 2017
Chương 4

Chương 4: Miêu cương cổ sư

Jun 23, 2017
Chương 5

Chương 5: Quan môn đệ tử

Jun 23, 2017
Chương 6

Chương 6: Thành Tài Tung Hoành Thiên Hạ

Jun 23, 2017
Chương 7

Chương 7: Cao Nhân

Jun 23, 2017
Chương 8

Chương 8: Quỷ Đập Tường

Jun 23, 2017
Chương 9

Chương 9: Xét Nhà

Jun 23, 2017
Chương 10

Chương 10: Nước Đọng

Jun 23, 2017
Chương 11

Chương 11: Thủy Thi

Jun 23, 2017
Chương 12

Chương 12: Nụ Hôn Đầu Tiên Hiến Cho Quỷ

Jun 23, 2017
Chương 13

Chương 13: Lamborghini

Jun 23, 2017
Chương 14

Chương 14: Giúp Mặc Quần

Jun 23, 2017
Chương 15

Chương 15: Mời Đi Vào Giấc Mộng

Jun 23, 2017
Chương 16

Chương 16: Tà Linh

Jun 23, 2017
Chương 17

Chương 17: Thi Ma

Jun 23, 2017
Chương 18

Chương 18: Oán Linh Thị Nữ

Jun 23, 2017
Chương 19

Chương 19: Cổ Mộ.

Jun 23, 2017
Chương 20

Chương 20: Tứ Huyết Diệt Thi Hoàn

Jun 23, 2017