Trần Duyên

Tác giả : Yên Vũ Giang Nam

Chương 363 - Chương 363: Nhìn hướng Tây Bắc, bắn Thiên Lang (1)

Đã có lỗi xảy ra ở chương này, vui lòng nhấn nút Báo Lỗi để chúng tôi sửa lỗi. Cám ơn! W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m