Trần Duyên

Trần Duyên

Tác giả: Yên Vũ Giang Nam

Thể loại : Huyền Huyễn, Tiên Hiệp,

Đăng bởi: WTO

Chương : 489/NA

Lượt xem : 3,320

Bình chọn (0 lượt)

Trần Duyên Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Nhóm dịch: Huntercd Chú ý: Truyện có nội dung là hình ảnh, khuyến khích nên đọc bằng máy tính/máy tính bảng Nhân vật chính của Trần Duyên là một tiểu tử bồi bàn của một khách sạn bí ẩn có cái tên rất uy phong: "Long Môn". Tên hắn là Kỷ Nhược Trần, có được tư chất thông minh, không hiểu vì cố ý hay vô tình mà hắn bị cả tu chân giới nhận nhầm là Trích Tiên (Tiên nhân xuống trần gian), là đối tượng mà cả tu chân giới thèm thuồng tranh đoạt. Chính nhờ cơ duyên đó, hắn mơ hồ bước vào con đường đại đạo, từng bước vấn đỉnh thế giới tu chân kỳ ảo.

Danh sách chương (489 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Đoạn trường 1

Feb 7, 2017
Chương 2

Chương 2: Đoạn trường 2

Feb 7, 2017
Chương 3

Chương 3: Đoạn trường 3

Feb 7, 2017
Chương 4

Chương 4: Đoạn trường 4

Feb 7, 2017
Chương 5

Chương 5: Nghịch duyên

Feb 7, 2017
Chương 6

Chương 6: Nghịch duyên 2

Feb 7, 2017
Chương 7

Chương 7: Nghịch duyên 3

Feb 7, 2017
Chương 8

Chương 8: Nghịch duyên 4

Feb 7, 2017
Chương 9

Chương 9: Nghịch duyên 5

Feb 7, 2017
Chương 10

Chương 10: Nghịch duyên 6

Feb 7, 2017
Chương 11

Chương 11: Đạo đồ 1

Feb 7, 2017
Chương 12

Chương 12: Đạo đồ 2

Feb 7, 2017
Chương 13

Chương 13: Đạo đồ 3

Feb 7, 2017
Chương 14

Chương 14: Đạo đồ 4

Feb 7, 2017
Chương 15

Chương 15: Sơ ngộ 1

Feb 7, 2017
Chương 16

Chương 16: Sơ ngộ 2

Feb 7, 2017
Chương 17

Chương 17: Sơ ngộ 3

Feb 7, 2017
Chương 18

Chương 18: Sơ ngộ 4

Feb 7, 2017
Chương 19

Chương 19: Sơ ngộ 5

Feb 7, 2017
Chương 20

Chương 20: Sơ ngộ 6

Feb 7, 2017
Chương 21

Chương 21: Sơ ngộ 7

Feb 7, 2017
Chương 22

Chương 22: Rối loạn 1

Feb 7, 2017
Chương 23

Chương 23: Rối loạn 2

Feb 7, 2017
Chương 24

Chương 24: Rối loạn 3

Feb 7, 2017
Chương 25

Chương 25: Rối loạn 4

Feb 7, 2017
Chương 26

Chương 26: Rối loạn 5

Feb 7, 2017
Chương 27

Chương 27: Xuân thủy 1

Feb 7, 2017
Chương 28

Chương 28: Xuân thủy 2

Feb 7, 2017
Chương 29

Chương 29: Xuân thủy 3

Feb 7, 2017
Chương 30

Chương 30: Xuân thủy 4

Feb 7, 2017
Chương 31

Chương 31: Khói sóng 1

Feb 7, 2017
Chương 32

Chương 32: Khói sóng 2

Feb 7, 2017
Chương 33

Chương 33: Khói sóng 3

Feb 7, 2017
Chương 34

Chương 34: Khói sóng 4

Feb 7, 2017
Chương 35

Chương 35: Mưa gió nổi lên 1

Feb 7, 2017
Chương 36

Chương 36: Mưa gió nổi lên 2

Feb 7, 2017
Chương 37

Chương 37: Mưa gió nổi lên 3

Feb 7, 2017
Chương 38

Chương 38: Mưa gió nổi lên 4

Feb 7, 2017
Chương 39

Chương 39: Mưa gió nổi lên 5

Feb 7, 2017
Chương 40

Chương 40: Tuế khảo 1

Feb 7, 2017
Chương 41

Chương 41: Tuế khảo 2

Feb 7, 2017
Chương 42

Chương 42: Tuế khảo 3

Feb 7, 2017
Chương 43

Chương 43: Tuế khảo 4

Feb 7, 2017
Chương 44

Chương 44: Tuế khảo 5

Feb 7, 2017
Chương 45

Chương 45: Tuế khảo 6

Feb 7, 2017
Chương 46

Chương 46: Năm xưa 1

Feb 7, 2017
Chương 47

Chương 47: Năm xưa 2

Feb 7, 2017
Chương 48

Chương 48: Năm xưa 3

Feb 7, 2017
Chương 49

Chương 49: Năm xưa 4

Feb 7, 2017
Chương 50

Chương 50: Năm xưa 5

Feb 7, 2017
Chương 51

Chương 51: Năm xưa 6

Feb 7, 2017
Chương 52

Chương 52: Năm xưa 7

Feb 7, 2017
Chương 53

Chương 53: Năm xưa 8

Feb 7, 2017
Chương 54

Chương 54: Năm xưa 9

Feb 7, 2017
Chương 55

Chương 55: Năm xưa 10

Feb 7, 2017
Chương 56

Chương 56: Người lạ

Feb 7, 2017
Chương 57

Chương 57: Người lạ 2

Feb 7, 2017
Chương 58

Chương 58: Người lạ 3

Feb 7, 2017
Chương 59

Chương 59: Người lạ 4

Feb 7, 2017
Chương 60

Chương 60: Người lạ 5

Jun 29, 2016
Chương 61

Chương 61: Đau thương 1

Jun 29, 2016
Chương 62

Chương 62: Đau thương 2

Jun 29, 2016
Chương 63

Chương 63: Đau thương 3

Jun 29, 2016
Chương 64

Chương 64: Đau thương 4

Jun 29, 2016
Chương 65

Chương 65: Giai nhân 1

Jun 29, 2016
Chương 66

Chương 66: Giai nhân 2

Jun 29, 2016
Chương 67

Chương 67: Giai nhân 3

Jun 29, 2016
Chương 68

Chương 68: Giai nhân 4

Jun 29, 2016
Chương 69

Chương 69: Giai nhân 5

Jun 29, 2016
Chương 70

Chương 70: Giai nhân 6

Jun 29, 2016
Chương 71

Chương 71: Tới thăm 1

Jun 29, 2016
Chương 72

Chương 72: Tới thăm 2

Jun 29, 2016
Chương 73

Chương 73: Tới thăm 3

Jun 29, 2016
Chương 74

Chương 74: Tới thăm 4

Jun 29, 2016
Chương 75

Chương 75: Nhân gian 1

Jun 29, 2016
Chương 76

Chương 76: Nhân gian 2

Jun 29, 2016
Chương 77

Chương 77: Nhân gian 3

Jun 29, 2016
Chương 78

Chương 78: Nhân gian 4

Jun 29, 2016
Chương 79

Chương 79: Nhân gian 5

Jun 29, 2016
Chương 80

Chương 80: Nhân gian 6

Jun 29, 2016
Chương 81

Chương 81: Nhân gian 7

Jun 29, 2016
Chương 82

Chương 82: Bóng tàn rượu lạnh người thưa thớt

Jun 29, 2016
Chương 83

Chương 83: Bóng tàn rượu lạnh người thưa thớt 2

Jun 29, 2016
Chương 84

Chương 84: Bóng tàn rượu lạnh người thưa thớt 3

Jun 29, 2016
Chương 85

Chương 85: Bóng tàn rượu lạnh người thưa thớt 4

Jun 29, 2016
Chương 86

Chương 86: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ

Jun 29, 2016
Chương 87

Chương 87: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 2

Jun 29, 2016
Chương 88

Chương 88: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 3

Jun 29, 2016
Chương 89

Chương 89: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 4

Jun 29, 2016
Chương 90

Chương 90: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 5

Jun 29, 2016
Chương 91

Chương 91: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 6

Jun 29, 2016
Chương 92

Chương 92: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 7

Jun 29, 2016
Chương 93

Chương 93: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 8

Jun 29, 2016
Chương 94

Chương 94: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 9

Jun 29, 2016
Chương 95

Chương 95: Hận tình sao mênh mông thế

Jun 29, 2016
Chương 96

Chương 96: Hận tình sao mênh mông thế 2

Jun 29, 2016
Chương 97

Chương 97: Hận tình sao mênh mông thế 3

Jun 29, 2016
Chương 98

Chương 98: Hận tình sao mênh mông thế 4

Jun 29, 2016
Chương 99

Chương 99: Trần gian bao nhiêu chuyện

Jun 29, 2016
Chương 100

Chương 100: Trần gian bao nhiêu chuyện 2

Jun 29, 2016