Tộc Long Huyết

Tộc Long Huyết

Tác giả: Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại : Đam Mỹ, Mạt Thế,

Đăng bởi: WTO

Chương : 23Full

Lượt xem : 1,481

Bình chọn (0 lượt)

Tộc Long Huyết Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (23 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

Jun 12, 2018
Chương 2

Chương 2

Jan 11, 2018
Chương 3

Chương 3

Jun 12, 2018
Chương 4

Chương 4

Jan 11, 2018
Chương 5

Chương 5

Jun 12, 2018
Chương 6

Chương 6

Jun 12, 2018
Chương 7

Chương 7

Jun 12, 2018
Chương 8

Chương 8

Jun 12, 2018
Chương 9

Chương 9

Jan 11, 2018
Chương 10

Chương 10

Jun 12, 2018
Chương 11

Chương 11

Jan 11, 2018
Chương 12

Chương 12

Jun 12, 2018
Chương 13

Chương 13

Jun 12, 2018
Chương 14

Chương 14

Jan 11, 2018
Chương 15

Chương 15

Jun 12, 2018
Chương 16

Chương 16

Jun 12, 2018
Chương 17

Chương 17

Jan 11, 2018
Chương 18

Chương 18

Jan 11, 2018
Chương 19

Chương 19

Jan 11, 2018
Chương 20

Chương 20

Jan 11, 2018