Tổ Trọng Án

Tổ Trọng Án

Tác giả: Yên Thủy Tinh

Thể loại : Trinh Thám, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 181Full

Lượt xem : 13,840

Bình chọn (0 lượt)

Tổ Trọng Án Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (181 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Vụ án 1 Lãnh đạm sát cơ (1)(Sát nhân lạnh lùng)

Dec 4, 2016
Chương 2

Chương 2: Vụ án 1- Lãnh đạm sát cơ (2)

Dec 4, 2016
Chương 3

Chương 3: Vụ án 1 – Lãnh đạm sát cơ (3)

Dec 4, 2016
Chương 4

Chương 4: Vụ án 1 – Lãnh đạm sát cơ (4)

Dec 4, 2016
Chương 5

Chương 5: Vụ án 1 – Lãnh đạm sát cơ (5)

Dec 4, 2016
Chương 6

Chương 6: Vụ án 1 – Lãnh đạm sát cơ (6)

Dec 4, 2016
Chương 7

Chương 7: Vụ án 1 – Lãnh đạm sát cơ (7)

Dec 4, 2016
Chương 8

Chương 8: Vụ án 1 – Lãnh đạm sát cơ (8)

Dec 4, 2016
Chương 9

Chương 9: Vụ án 1 – Lãnh đạm sát cơ (9)

Dec 4, 2016
Chương 10

Chương 10: Vụ án 1 – Lãnh đạm sát cơ (10)

Dec 4, 2016
Chương 11

Chương 11: Vụ án 1 – Lãnh đạm sát cơ (11)

Dec 4, 2016
Chương 12

Chương 12: Vụ án 1 – Lãnh đạm sát cơ (12)

Dec 4, 2016
Chương 13

Chương 13: Vụ án một – Lãnh đạm sát cơ (13)

Dec 4, 2016
Chương 14

Chương 14: Vụ án 2 – Phong cuồng chi huyết (1)

Dec 4, 2016
Chương 15

Chương 15: Vụ án 2 – Phong cuồng chi huyết (2)

Dec 4, 2016
Chương 16

Chương 16: Vụ án 2 – Phong cuồng chi huyết (3)

Dec 4, 2016
Chương 17

Chương 17: Vụ án 2 – Phong cuồng chi huyết (4)

Dec 4, 2016
Chương 18

Chương 18: Vụ án 2 – Phong cuồng chi huyết (5)

Dec 4, 2016
Chương 19

Chương 19: Vụ án 2 – Phong cuồng chi huyết (6)

Dec 4, 2016
Chương 20

Chương 20: Vụ án 2 – Phong cuồng chi huyết (7)

Dec 4, 2016