Thương

Thương

Tác giả: Ngã Ý Phù Phong

Thể loại : Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Ngược,

Đăng bởi: WTO

Chương : 25Full

Lượt xem : 941

Bình chọn (0 lượt)

Thương Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (25 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

Mar 11, 2018
Chương 2

Chương 2

Mar 11, 2018
Chương 3

Chương 3

Mar 11, 2018
Chương 4

Chương 4

Mar 11, 2018
Chương 5

Chương 5

Mar 11, 2018
Chương 6

Chương 6

Mar 11, 2018
Chương 7

Chương 7

Mar 11, 2018
Chương 8

Chương 8

Mar 11, 2018
Chương 9

Chương 9

Mar 11, 2018
Chương 10

Chương 10

Mar 11, 2018
Chương 11

Chương 11

Mar 11, 2018
Chương 12

Chương 12

Mar 11, 2018
Chương 13

Chương 13

Mar 11, 2018
Chương 14

Chương 14

Mar 11, 2018
Chương 15

Chương 15

Mar 11, 2018
Chương 16

Chương 16

Mar 11, 2018
Chương 17

Chương 17

Mar 11, 2018
Chương 18

Chương 18

Mar 11, 2018
Chương 19

Chương 19

Mar 11, 2018
Chương 20

Chương 20

Mar 11, 2018