Thức nhữ bất thức đinh

Thức nhữ bất thức đinh

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại : Ngôn tình, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 123Full

Lượt xem : 380,126

Bình chọn (3 lượt)

Thức nhữ bất thức đinh Điểm: 4.3/5 theo 3 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Đàm Dương huyện, nơi sinh ra những tụng sư nổi danh Huyện quan đến nơi đây nhậm chức luôn vội vội vàng vàng chuyển đi Có một ngày, lại một quan huyện xui xẻo nhậm chức —— Chính là người đã tốn năm nghìn lượng mua chức huyện quan. Thể loại: đam mỹ, giá không lịch sử, ái tình, nhẹ nhàng Hệ liệt: [Cổ đại] Hỉ nháo hệ liệt – Chi <<Hỉ nháo quan trường nhất>> Tiến độ bản gốc: Hoàn. *Chính văn (117 chương) + phiên ngoại Tranh giá trang (6 chương)* Nhân vật chính: Đào Mặc, Cố Xạ Nhân vật phụ: Lão Đào, Hách Quả Tử, Đoan Mộc Hồi Xuân Edit: Tử Minh Miêu Nguồn : tieunguyetmao.wordpress.com

Danh sách chương (123 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

TÂN QUAN THƯỢNG NHẬM [1]

Apr 2, 2016
Chương 2

TÂN QUAN THƯỢNG NHẬM [2]

Apr 2, 2016
Chương 3

TÂN QUAN THƯỢNG NHẬM [3]

Apr 2, 2016
Chương 4

TÂN QUAN THƯỢNG NHẬM [4]

Apr 2, 2016
Chương 5

TÂN QUAN THƯỢNG NHẬM [5]

Apr 2, 2016
Chương 6

TÂN QUAN THƯỢNG NHẬM [6]

Apr 2, 2016
Chương 7

TÂN QUAN THƯỢNG NHẬM [7]

Apr 2, 2016
Chương 8

TÂN QUAN THƯỢNG NHẬM [8]

Apr 2, 2016
Chương 9

TÂN QUAN THƯỢNG NHẬM [9]

Apr 2, 2016
Chương 10

DANH SƯ CAO ĐỒ [1]

Apr 2, 2016
Chương 11

DANH SƯ CAO ĐỒ [2]

Apr 2, 2016
Chương 12

DANH SƯ CAO ĐỒ [3]

Apr 2, 2016
Chương 13

DANH SƯ CAO ĐỒ [4]

Apr 2, 2016
Chương 14

DANH SƯ CAO ĐỒ [5]

Apr 2, 2016
Chương 15

DANH SƯ CAO ĐỒ [6]

Apr 2, 2016
Chương 16

DANH SƯ CAO ĐỒ [7]

Apr 2, 2016
Chương 17

DANH SƯ CAO ĐỒ [8]

Apr 2, 2016
Chương 18

DANH SƯ CAO ĐỒ [9]

Apr 2, 2016
Chương 19

HỌA BẤT ĐAN HÀNH [1]

Apr 2, 2016
Chương 20

HỌA BẤT ĐAN HÀNH [2]

Apr 2, 2016