Thiên Hà Đại Lục Ký

Thiên Hà Đại Lục Ký

Tác giả: Tiểu Long Thiên

Thể loại : Huyền Huyễn, Tiên Hiệp,

Đăng bởi: WTO

Chương : 36/NA

Lượt xem : 560

Bình chọn (0 lượt)

Thiên Hà Đại Lục Ký Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (36 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Thập Bát Thiên Lôi Kiếp

Nov 9, 2017
Chương 2

Chương 2: Thuận An Trấn

Nov 9, 2017
Chương 3

Chương 3: Cửu Long Tháp - Bách Bảo Các

Nov 9, 2017
Chương 4

Chương 4: Trần Long

Nov 9, 2017
Chương 5

Chương 5: Âm mưu trong rừng sâu

Nov 9, 2017
Chương 6

Chương 6: Ước hẹn mười năm

Nov 9, 2017
Chương 7

Chương 7: Tộc niên đại hội

Nov 9, 2017
Chương 8

Chương 8: Tộc niên đại hội nhàm chán

Nov 9, 2017
Chương 9

Chương 9: Biến Cố Thuận An Trấn

Nov 9, 2017
Chương 10

Chương 10: Thần Thú Giao Long

Nov 9, 2017
Chương 11

Chương 11: Thần thú phát uy

Nov 9, 2017
Chương 12

Chương 12: Rời trấn

Nov 9, 2017
Chương 13

Chương 13: Thân Thế Trần Long

Nov 9, 2017
Chương 14

Chương 14: Thiên Hà Tộc

Nov 9, 2017
Chương 15

Chương 15: Long Vương Đến

Nov 9, 2017
Chương 16

Chương 16: Võ Học Long Tộc - Long Thần Cung

Nov 9, 2017
Chương 17

Chương 17: Thử thách của Đại Thiên Tôn

Nov 13, 2017
Chương 18

Chương 18: Thiên mệnh - Thiên binh - Thiên thư

Nov 13, 2017
Chương 19

Chương 19: Thiên mệnh - Thiên binh - Thiên thư

Nov 14, 2017
Chương 20

Chương 20: Rời đảo

Nov 14, 2017