Thế Giới Mà Tôi Từng Đối Địch

Thế Giới Mà Tôi Từng Đối Địch

Tác giả: Lục Diệc Ca

Thể loại : Ngôn tình,

Đăng bởi: WTO

Chương : 27Full

Lượt xem : 52

Bình chọn (0 lượt)

Thế Giới Mà Tôi Từng Đối Địch Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (27 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Lời nói đầu

Oct 7, 2019
Chương 2

Chương 2: Lá thư thứ hai: break up: thất tình

Oct 7, 2019
Chương 3

Chương 3: Lá thư thứ ba: courage : dũng khí

Oct 7, 2019
Chương 4

Chương 4: Lá thư thứ tư: distance: khoảng cách

Oct 7, 2019
Chương 5

Chương 5: Lá thư thứ năm: equality: ngang hàng

Oct 7, 2019
Chương 6

Chương 6: Lá thư thứ sáu: friendship: tình bạn

Oct 7, 2019
Chương 7

Chương 7: Lá thư thứ bảy: grayness: u ám

Oct 7, 2019
Chương 8

Chương 8: Lá thư thứ tám: homeland: quê nhà

Oct 7, 2019
Chương 9

Chương 9: Lá thứ thứ chín: impartiality: công bằng

Oct 7, 2019
Chương 10

Chương 10: Lá thư thứ mười: jealousy: ghen tị

Oct 7, 2019
Chương 11

Chương 11: Lá thư thứ mười một: kindle: tỏa sáng

Oct 7, 2019
Chương 12

Chương 12: Lá thư thứ mười hai: lonely: cô độc

Oct 7, 2019
Chương 13

Chương 13: Lá thư thứ mười ba: mother : mẹ

Oct 7, 2019
Chương 14

Chương 14: Lá thư thứ mười bốn: normal: bình thường

Oct 7, 2019
Chương 15

Chương 15: Lá thư thứ mười lăm: obesity: béo phì

Oct 7, 2019
Chương 16

Chương 16: Lá thư thứ mười sáu: pressure: áp lực

Oct 7, 2019
Chương 17

Chương 17: Lá thư thứ mười bảy: qualm: bàng hoàng

Oct 7, 2019
Chương 18

Chương 18: Lá thư thứ mười tám: resolve: quyết định

Oct 7, 2019
Chương 19

Chương 19: Lá thư thứ mười chín: school violence: bạo lực học đường

Oct 7, 2019
Chương 20

Chương 20: Lá thư thứ hai mươi: time delay: bệnh lười

Oct 7, 2019