The Gamer Hệ Thống

The Gamer Hệ Thống

Tác giả: Katsuragi Keima

Thể loại : Đô Thị, Trọng Sinh, Võng Du,

Đăng bởi: WTO

Chương : 624/NA

Lượt xem : 2,630

Bình chọn (0 lượt)

The Gamer Hệ Thống Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (624 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Đời học sinh

Apr 15, 2018
Chương 2

Chương 2: Nhiệm vụ và thông tin nhân vật

Apr 15, 2018
Chương 3

Chương 3: Skills

Apr 15, 2018
Chương 4

Chương 4: Lên Lv

Apr 15, 2018
Chương 5

Chương 5: Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ 2

Apr 15, 2018
Chương 6

Chương 6: Đánh nhau không?

Apr 15, 2018
Chương 7

Chương 7: Nữ Huỳnh Đạo

Apr 15, 2018
Chương 8

Chương 8: Bãi quái???

Apr 15, 2018
Chương 9

Chương 9: Lần đầu train quái

Apr 15, 2018
Chương 10

Chương 10: Ta tính cả rồi!!!

Apr 15, 2018
Chương 11

Chương 11: Gặp lại Linh

Apr 15, 2018
Chương 12

Chương 12: Huấn luyện

Apr 15, 2018
Chương 13

Chương 13: Thà chơi game còn hơn

Apr 15, 2018
Chương 14

Chương 14: Dậm chân tại chỗ

Apr 15, 2018
Chương 15

Chương 15: Giàu to rồi

Apr 15, 2018
Chương 16

Chương 16: Mục tiêu

Apr 15, 2018
Chương 17

Chương 17: Gọi đệ

Apr 15, 2018
Chương 18

Chương 18: Ngày rảnh rỗi

Apr 15, 2018
Chương 19

Chương 19: Giao lưu võ thuật

Apr 15, 2018
Chương 20

Chương 20: Hai gia đình gặp mặt

Apr 15, 2018