Thần Đạo Đan Tôn

Thần Đạo Đan Tôn

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi

Thể loại : Huyền Huyễn, Tiên Hiệp,

Đăng bởi: WTO

Chương : 4760/NA

Lượt xem : 43,826

Bình chọn (0 lượt)

Thần Đạo Đan Tôn Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (4760 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Sống lại

Feb 13, 2017
Chương 2

Chương 2: Cường thế

Feb 13, 2017
Chương 3

Chương 3: Ngươi có bệnh, ta có thể trị

Feb 13, 2017
Chương 4

Chương 4: Mệnh lệnh thứ nhất

Feb 13, 2017
Chương 5

Chương 5: Đánh đau lão cẩu

Feb 13, 2017
Chương 6

Chương 6: Thiên Dược Các

Feb 13, 2017
Chương 7

Chương 7: Chư đại sư

Feb 13, 2017
Chương 8

Chương 8: Thuyết phục

Feb 13, 2017
Chương 9

Chương 9: Chỉ đạo tu luyện

Jun 10, 2017
Chương 10

Chương 10: Chữa trị linh căn

Jun 10, 2017
Chương 11

Chương 11: Luyện Thể tầng bốn!

Jun 10, 2017
Chương 12

Chương 12: Phụ thân trở về

Jun 10, 2017
Chương 13

Chương 13: Lăng Đông Hành tiếc nuối

Jun 10, 2017
Chương 14

Chương 14: Chấp niệm kiếp trước

Jun 10, 2017
Chương 15

Chương 15: Quỳ xuống

Jun 10, 2017
Chương 16

Chương 16: Bò đi ra ngoài!

Jun 10, 2017
Chương 17

Chương 17: Trình Hưởng đến

Jun 10, 2017
Chương 18

Chương 18: Cô Lang Huyết

Jun 10, 2017
Chương 19

Chương 19: Đạp ở dưới chân

Jun 10, 2017
Chương 20

Chương 20: Luyện đan

Jun 10, 2017