Thái Cổ Thần Vương

Thái Cổ Thần Vương

Tác giả: Tịnh Vô Ngân

Thể loại : Huyền Huyễn, Tiên Hiệp,

Đăng bởi: WTO

Chương : 573/NA

Lượt xem : 2,166

Bình chọn (0 lượt)

Thái Cổ Thần Vương Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (554 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Đoạn mạch tu hành

Mar 20, 2018
Chương 2

Chương 2: Lấy oán báo ân

Mar 20, 2018
Chương 3

Chương 3: Thiên tài thức tỉnh

Mar 20, 2018
Chương 4

Chương 4: Thiên Chuy Bách Luyện

Mar 20, 2018
Chương 5

Chương 5: Thái độ của Bạch Thu Tuyết

Mar 20, 2018
Chương 6

Chương 6: Đế Tinh Học Viện

Mar 20, 2018
Chương 7

Chương 7: Phụ tử thiết huyết

Mar 20, 2018
Chương 8

Chương 8: Tỷ đệ

Mar 20, 2018
Chương 9

Chương 9: Hàng Long Quyền

Mar 20, 2018
Chương 10

Chương 10: Tề tụ Bạch phủ

Mar 20, 2018
Chương 11

Chương 11: Khảo hạch

Mar 20, 2018
Chương 12

Chương 12: Khoảng cách

Mar 20, 2018
Chương 13

Chương 13: Bộc lộ tài năng

Mar 20, 2018
Chương 14

Chương 14: Lựa chọn

Mar 20, 2018
Chương 15

Chương 15: Chiếu lệnh

Mar 20, 2018
Chương 16

Chương 16: Tâm tính thiếu niên

Mar 20, 2018
Chương 17

Chương 17: Tinh Thần Tiểu Nhân

Mar 20, 2018
Chương 18

Chương 18: Tinh Hà Công Hội

Mar 20, 2018
Chương 19

Chương 19: Trời sinh Luyện Khí Sư

Mar 20, 2018
Chương 20

Chương 20: Áp lực

Mar 20, 2018