Tây Du Ký

Tây Du Ký

Tác giả: Ngô Thừa Ân

Thể loại : Cổ Đại, Huyền Huyễn, Đông Phương, Thám Hiểm,

Đăng bởi: WTO

Chương : 100Full

Lượt xem : 1,760

Bình chọn (0 lượt)

Tây Du Ký Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (100 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Khí thiêng kết tụ sanh khỉ đá Tâm thành tu niệm đạo nhân gian

May 9, 2017
Chương 2

Chương 2: Phép nhiệm nhờ thầy truyền bí thuật Tài cao về xứ giết yêu ma

May 9, 2017
Chương 3

Chương 3: Thiên động ngàn non đều sợ phép Diêm quang mười cửa thảy kiêng oai

May 9, 2017
Chương 4

Chương 4: Chức phong Bậc Mã lòng chưa muốn Hiệu gọi Tề Thiên dạ mới đành

May 9, 2017
Chương 5

Chương 5: Phá vườn đào, Ðại Thánh trộm linh đơn Loạn cung trời, chư thần bị bại trận

May 9, 2017
Chương 6

Chương 6: Quan Âm phó hội hỏi căn do Tiểu Thánh ra oai trừ Ðại Thánh

May 9, 2017
Chương 7

Chương 7: Ðại Thánh trốn khỏi lò Bát quái Thích ca nhốt yêu núi Ngũ hành

May 9, 2017
Chương 8

Chương 8: Như Lai tạo kinh truyền Cực Lạc Quan Âm vâng chỉ xuống Tràng An

May 9, 2017
Chương 9

Chương 9: Dinh Giang Châu, mẹ con gặp gỡ Sông Hồng Giang, chồng vợ đoàn viên

May 9, 2017
Chương 10

Chương 10: Long Vương phạm tội Thiên Tào Ngụy Trưng gởi thơ Âm phủ

May 9, 2017
Chương 11

Chương 11: Xuống Âm Ti, Thái Tôn huởn sanh Ði dâng dưa, Lưu Toàn gặp vợ

May 9, 2017
Chương 12

Chương 12: Trần Huyền Trang làm chay thỉnh Phật Quan Thế Âm dạy sãi cầu kinh

May 9, 2017
Chương 13

Chương 13: Nơi Hổ huyệt, Kim Tinh cứu nạn Lưu Gia Trang, Tam Tạng tụng kinh

May 9, 2017
Chương 14

Chương 14: Núi Lưỡng giới, thần hầu thoát nạn Ðường Tây Phương, thầy tớ băng ngàn

May 9, 2017
Chương 15

Chương 15: Núi Xà Bàn, các thần giúp sức Suối Ưng Sầu, con ngựa gò cương

May 9, 2017
Chương 16

Chương 16: Chùa Quan Âm, thầy tu tham báu vật Núi Hắc Phong, yêu quái trộm Cà sa

May 9, 2017
Chương 17

Chương 17: Hành Giả đánh yêu ăn trộm Quan Âm bắt gấu thành tinh

May 9, 2017
Chương 18

Chương 18: Quan Âm điện, Ðường Tăng khỏi nạn Cao lão trang, Hành Giả bắt yêu

May 9, 2017
Chương 19

Chương 19: Vân San động, Ngộ Không thâu Bát Giới Phù đồ Sơn, Tam Tạng gặp Thiền sư

May 9, 2017
Chương 20

Chương 20: Tới Huỳnh Phong, Ðường Tăng mắc nạn Gặp tiên phuông, Bát Giới trổ tài

May 9, 2017