Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tác giả: Bích Loa Xuân

Thể loại : Cổ Đại, Trọng Sinh, Sủng,

Đăng bởi: WTO

Chương : 45/NA

Lượt xem : 351

Bình chọn (0 lượt)

Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (45 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Ngoại thành Cô Tô

May 14, 2018
Chương 2

Chương 2: Trùng phùng chỉ như sơ kiến

May 14, 2018
Chương 3

Chương 3: Biểu ca thật tốt

May 20, 2018
Chương 4

Chương 4: Sóng ngầm trong Lý phủ

May 22, 2018
Chương 5

Chương 5: Tiền trần như mộng (1)

May 22, 2018
Chương 6

Chương 6: Miên nhi, miên y...

May 28, 2018
Chương 7

Chương 7: Tiền trần như mộng (2)

May 29, 2018
Chương 8

Chương 8: Lý gia Đại Lang

Jun 2, 2018
Chương 9

Chương 9: Ngô nông nhuyễn ngữ [*]

Jun 2, 2018
Chương 10

Chương 10: Tiền trần như mộng (3)

Jun 3, 2018
Chương 11

Chương 11: Tiền trần như mộng (4)

Jun 3, 2018
Chương 12

Chương 12: Tiền trần như mộng (5)

Jun 5, 2018
Chương 13

Chương 13: Hôn sự xung hỉ

Jun 7, 2018
Chương 14

Chương 14: Chuẩn bị hỉ sự

Jun 10, 2018
Chương 15

Chương 15: Thay mận đổi đào

Jun 12, 2018
Chương 16

Chương 16: Bái đường thành thân

Jun 18, 2018
Chương 17

Chương 17: Phu thê kết tóc

Jun 18, 2018
Chương 18

Chương 18: Kịch giả tình thật

Jun 20, 2018
Chương 19

Chương 19: Trương Xưởng họa mi [1]

Jun 20, 2018
Chương 20

Chương 20: Tầm mộng Thái Hồ

Jun 20, 2018