Sư Huynh Là Nam Thần

Sư Huynh Là Nam Thần

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Thể loại : Đô Thị, Võng Du,

Đăng bởi: WTO

Chương : 73Full

Lượt xem : 8,396

Bình chọn (0 lượt)

Sư Huynh Là Nam Thần Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (73 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Nhận sư phụ

Nov 4, 2016
Chương 2

Chương 2: Cảm động

Nov 4, 2016
Chương 3

Chương 3: Săn sóc

Nov 4, 2016
Chương 4

Chương 4: Thăng cấp

Nov 4, 2016
Chương 5

Chương 5: Gặp nhau

Nov 4, 2016
Chương 6

Chương 6: Chuyện quá khứ

Nov 4, 2016
Chương 7

Chương 7: Phó bản

Nov 4, 2016
Chương 8

Chương 8: Trang bị

Nov 4, 2016
Chương 9

Chương 9: Pháo hoa

Nov 4, 2016
Chương 10

Chương 10: Scandal

Nov 4, 2016
Chương 11

Chương 11: Thú cưng

Nov 4, 2016
Chương 12

Chương 12: Mãn cấp

Nov 4, 2016
Chương 13

Chương 13: Chiến trường

Nov 4, 2016
Chương 14

Chương 14: Tình duyê

Nov 4, 2016
Chương 15

Chương 15: Chuyện cũ

Nov 4, 2016
Chương 16

Chương 16: Hoa hồng

Nov 4, 2016
Chương 17

Chương 17: Lôi đài

Nov 4, 2016
Chương 18

Chương 18: Cướp thương

Nov 4, 2016
Chương 19

Chương 19: Giải vây

Nov 4, 2016
Chương 20

Chương 20: Ngoài ý muốn

Nov 4, 2016