Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng

Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng

Tác giả: Yêu Thương Hải

Thể loại : Trọng Sinh, Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế,

Đăng bởi: WTO

Chương : 139Full

Lượt xem : 22,547

Bình chọn (1 lượt)

Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng Điểm: 5.0/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (139 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Mang theo cừu hận trọng sinh

Apr 8, 2017
Chương 2

Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu

Apr 8, 2017
Chương 3

Chương 3: Mộ gia

Apr 8, 2017
Chương 4

Chương 4: An Dương thầm mến

Apr 8, 2017
Chương 5

Chương 5: Chúng ta cùng nhau đi

Apr 8, 2017
Chương 6

Chương 6: Phủng sát*

Apr 8, 2017
Chương 7

Chương 7: Bức bách

Apr 8, 2017
Chương 8

Chương 8: Ly gián thành công

Apr 8, 2017
Chương 9

Chương 9: Cư trú

Apr 8, 2017
Chương 10

Chương 10: Bí mật sợi dây chuyền ngọc bích

Apr 8, 2017
Chương 11

Chương 11: Ngân sắc liên tử*

Apr 8, 2017
Chương 12

Chương 12: Mộ Thanh Loan

Apr 8, 2017
Chương 13

Chương 13: Mạt thế là cái gì…

Apr 8, 2017
Chương 14

Chương 14: Không gian

Apr 8, 2017
Chương 15

Chương 15

Apr 8, 2017
Chương 16

Chương 16

Apr 8, 2017
Chương 17

Chương 17

Apr 8, 2017
Chương 18

Chương 18

Apr 8, 2017
Chương 19

Chương 19

Apr 8, 2017
Chương 20

Chương 20

Apr 8, 2017