Sắc Lang Thượng Sai Giường

Sắc Lang Thượng Sai Giường

Tác giả: Đào Đào

Thể loại : Hài Hước, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 30Full

Lượt xem : 59,264

Bình chọn (2 lượt)

Sắc Lang Thượng Sai Giường Điểm: 5.0/5 theo 2 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

色狼上错床 – Sắc lang thượng sai giường Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, mỹ công bình phàm thụ, công sủng thụ, hài hước, HE Người dịch: QT thúc thúc Biên tập: Lạc Hy, Katherine Kim Hông có văn án.

Danh sách chương (30 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

Mar 14, 2016
Chương 2

Chương 2

Mar 14, 2016
Chương 3

Chương 3

Mar 14, 2016
Chương 4

Chương 4

Mar 14, 2016
Chương 5

Chương 5

Mar 14, 2016
Chương 6

Chương 6

Mar 14, 2016
Chương 7

Chương 7

Mar 14, 2016
Chương 8

Chương 8

Mar 14, 2016
Chương 9

Chương 9

Mar 14, 2016
Chương 10

Chương 10

Mar 14, 2016
Chương 11

Chương 11

Mar 14, 2016
Chương 12

Chương 12

Mar 14, 2016
Chương 13

Chương 13

Mar 14, 2016
Chương 14

Chương 14

Mar 14, 2016
Chương 15

Chương 15

Mar 14, 2016
Chương 16

Chương 16

Mar 14, 2016
Chương 17

Chương 17

Mar 14, 2016
Chương 18

Chương 18

Mar 14, 2016
Chương 19

Chương 19

Mar 14, 2016
Chương 20

Chương 20

Mar 14, 2016