Quỷ Sai Bút Ký

Quỷ Sai Bút Ký

Tác giả: Thượng Quan Hiểu Tinh

Thể loại : Cổ Đại, Đam Mỹ, Linh Dị,

Đăng bởi: WTO

Chương : 17Full

Lượt xem : 92

Bình chọn (0 lượt)

Quỷ Sai Bút Ký Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (17 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Quỷ sai

Jun 7, 2019
Chương 2

Chương 2: Dạ thị(*)

Jun 7, 2019
Chương 3

Chương 3: Dạ thị (2)

Jun 7, 2019
Chương 4

Chương 4: Mê đề

Jun 7, 2019
Chương 5

Chương 5: Hồ Yêu

Jun 7, 2019
Chương 6

Chương 6: Hồ Yêu (2)

Jun 7, 2019
Chương 7

Chương 7: Phán quan

Jun 7, 2019
Chương 8

Chương 8: Doanh Châu

Jun 7, 2019
Chương 9

Chương 9: Doanh Châu (2)

Jun 7, 2019
Chương 10

Chương 10: Thiên giới thái tử

Jun 7, 2019
Chương 11

Chương 11: Thiên giới thái tử (2)

Jun 7, 2019
Chương 12

Chương 12: Nhân gian

Jun 7, 2019
Chương 13

Chương 13: Nhân gian (2)

Jun 7, 2019
Chương 14

Chương 14: Nhân gian (3)

Jun 7, 2019
Chương 15

Chương 15: Tần Quảng Vương

Jun 7, 2019
Chương 16

Chương 16: Tần Quảng Vương (2)

Jun 7, 2019
Chương 17

Chương 17: Long nữ

Jun 7, 2019