Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại : Cổ Đại, Cung Đấu, Gia Đấu, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 102Full

Lượt xem : 98,712

Bình chọn (7 lượt)

Quân Vi Hạ Điểm: 4.9/5 theo 7 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Lâu Cảnh bị phụ thân đánh gần chết, ngạnh nâng vào Đông Cung. Làm thái tử phi, chính là đoạt đi tước vị, chặt đứt tiền đồ của hắn. Điều Lâu Cảnh có thể làm, chỉ có… giúp đỡ thái tử, bảo vệ tốt ngàn dặm non sông… Đế viết: hoàng hậu, ngươi rốt cuộc có biết cái gì là phu vi thê cương*? Lâu Cảnh ôm lấy người mặc long bào, cười nói: “Biết, biết, chính là thần sẽ tuyệt đối không để hoàng thượng phải mệt mỏi trên long sàng.” (*) nằm ở nghĩa gốc trong “Tam cương ngũ thường” của Nho giáo: quân vi thần cương, phu vi thê cương, phu vi tử cương. Ý nghĩa là người trên (quân, phu, phu) phải chăm sóc, bảo vệ, bao dung người dưới (thần, thê, tử), còn người dưới phải kính nhường, yêu thương, phục tùng và biết ơn người trên.

Danh sách chương (102 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Bức hôn

Nov 25, 2015
Chương 2

Chương 2: Tứ hôn

Nov 25, 2015
Chương 3

Chương 3: Đón dâu

Nov 25, 2015
Chương 4

Chương 4: Bái đường

Nov 25, 2015
Chương 5

Chương 5: Dạ đàm

Nov 25, 2015
Chương 6

Chương 6: Điều kiện

Nov 25, 2015
Chương 7

Chương 7: Thái miếu

Nov 25, 2015
Chương 8

Chương 8: Ngủ trưa

Nov 25, 2015
Chương 9

Chương 9: Tránh hiềm nghi

Nov 25, 2015
Chương 10

Chương 10: Thuyết phục

Nov 25, 2015
Chương 11

Chương 11: Hồi môn

Nov 25, 2015
Chương 12

Chương 12: Gia sản

Nov 25, 2015
Chương 13

Chương 13: Chặn xe

Nov 25, 2015
Chương 14

Chương 14: Ẩn nhẫn

Nov 25, 2015
Chương 15

Chương 15: Tin tức chấn động

Nov 25, 2015
Chương 16

Chương 16: Âm mưu

Nov 25, 2015
Chương 17

Chương 17: Tâm động

Nov 25, 2015
Chương 18

Chương 18: Bắn nhạn

Nov 25, 2015
Chương 19

Chương 19: Náo nhiệt

Nov 25, 2015
Chương 20

Chương 20: Chứng cứ

Nov 25, 2015
Chương 21

Chương 21: Mưa núi

Nov 25, 2015
Chương 22

Chương 22: Thái độ

Nov 25, 2015
Chương 23

Chương 23: Nổi gió

Nov 25, 2015
Chương 24

Chương 24: Chân tướng

Nov 25, 2015
Chương 25

Chương 25: Vân dũng (mây hiện ra)

Nov 25, 2015
Chương 26

Chương 26: Cữu huynh (anh em bên vợ)

Nov 25, 2015
Chương 27

Chương 27: Của hồi môn

Nov 25, 2015
Chương 28

Chương 28: Gia sản

Nov 25, 2015
Chương 29

Chương 29: Tranh chấp

Nov 25, 2015
Chương 30

Chương 30: Không thể chia lìa

Nov 25, 2015
Chương 31

Chương 31: Truất ngôi

Nov 25, 2015
Chương 32

Chương 32: Phúc họa

Nov 25, 2015
Chương 33

Chương 33: Chuyển nhà

Nov 25, 2015
Chương 34

Chương 34: Đích thứ

Nov 25, 2015
Chương 35

Chương 35: Nội vụ

Nov 25, 2015
Chương 36

Chương 36: Trèo tường

Nov 25, 2015
Chương 37

Chương 37: Hà đạo

Nov 25, 2015
Chương 38

Chương 38: Sinh ý

Nov 25, 2015
Chương 39

Chương 39: Nhàn hạ

Nov 25, 2015
Chương 40

Chương 40: Giấu kín tài năng

Nov 25, 2015
Chương 41

Chương 41: Dưỡng hối

Nov 25, 2015
Chương 42

Chương 42: Mượn đao

Nov 25, 2015
Chương 43

Chương 43: Phản bội

Nov 25, 2015
Chương 44

Chương 44: Thăm viếng

Nov 25, 2015
Chương 45

Chương 45: Cửa ải cuối năm

Nov 25, 2015
Chương 46

Chương 46: Diêm dẫn

Nov 25, 2015
Chương 47

Chương 47: Hoạch tài

Nov 25, 2015
Chương 48

Chương 48: Tiên đan

Nov 25, 2015
Chương 49

Chương 49: Đùa giỡn

Nov 25, 2015
Chương 50

Chương 50: Bánh bao

Nov 25, 2015
Chương 51

Chương 51: Hoa đăng

Nov 25, 2015
Chương 52

Chương 52: Đầu xuân

Nov 25, 2015
Chương 53

Chương 53: Nghi trình

Nov 25, 2015
Chương 54

Chương 54: Thua thiệt

Nov 25, 2015
Chương 55

Chương 55: Trắc thất

Nov 25, 2015
Chương 56

Chương 56: Tìm chồng

Nov 25, 2015
Chương 57

Chương 57: Gặp lại

Nov 25, 2015
Chương 58

Chương 58: Sát tặc

Nov 25, 2015
Chương 59

Chương 59: Miếu hoang

Nov 25, 2015
Chương 60

Chương 60: Lâm giang

Nov 25, 2015
Chương 61

Chương 61: Loạn thạch

Nov 25, 2015
Chương 62

Chương 62: Gặp cướp

Nov 25, 2015
Chương 63

Chương 63: Quận thủ

Nov 25, 2015
Chương 64

Chương 64: Quân doanh

Nov 25, 2015
Chương 65

Chương 65: Vây chặn núi

Nov 25, 2015
Chương 66

Chương 66: Chiêu an

Nov 25, 2015
Chương 67

Chương 67: Tiễu phỉ

Nov 25, 2015
Chương 68

Chương 68: Đất phong

Nov 25, 2015
Chương 69

Chương 69: Trả binh

Nov 25, 2015
Chương 70

Chương 70: Tin dữ

Nov 25, 2015
Chương 71

Chương 71: Bờ biển

Nov 25, 2015
Chương 72

Chương 72: Rung chuyển

Nov 25, 2015
Chương 73

Chương 73: Ăn nói khéo léo

Nov 25, 2015
Chương 74

Chương 74: Đặt bẫy

Nov 25, 2015
Chương 75

Chương 75: Trừng phạt

Nov 25, 2015
Chương 76

Chương 76: Tang lễ

Nov 25, 2015
Chương 77

Chương 77: Hợp mưu

Nov 25, 2015
Chương 78

Chương 78: Giặc oa

Nov 25, 2015
Chương 79

Chương 79: Bóc lột

Nov 25, 2015
Chương 80

Chương 80: Nạp phi

Nov 25, 2015
Chương 81

Chương 81: So tâm

Nov 25, 2015
Chương 82

Chương 82: Đại tang

Nov 25, 2015
Chương 83

Chương 83: Sóng ngầm

Nov 25, 2015
Chương 84

Chương 84: Ngộ đạo

Nov 25, 2015
Chương 85

Chương 85: Ngoài ý muốn

Nov 25, 2015
Chương 86

Chương 86: Sao rơi

Nov 25, 2015
Chương 87

Chương 87: Mưa rào

Nov 25, 2015
Chương 88

Chương 88: Cắn xé lẫn nhau

Nov 25, 2015
Chương 89

Chương 89: Bố cục

Nov 25, 2015
Chương 90

Chương 90: Lôi đình

Nov 25, 2015
Chương 91

Chương 91: Khởi binh

Nov 25, 2015
Chương 92

Chương 92: Thiên la

Nov 25, 2015
Chương 93

Chương 93: Địa võng

Nov 25, 2015
Chương 94

Chương 94: Dọn dẹp

Nov 25, 2015
Chương 95

Chương 95: Đăng cơ

Nov 25, 2015
Chương 96

Chương 96: Chỉnh đốn

Nov 25, 2015
Chương 97

Chương 97: Xét nhà

Nov 25, 2015
Chương 98

Chương 98: Đại hôn

Nov 25, 2015
Chương 99

Chương 99: Thịnh thế

Nov 25, 2015
Chương 100

Chương 100: Ngoại truyện 1

Nov 25, 2015