Phong Lưu - Thiếu Gia

Phong Lưu - Thiếu Gia

Tác giả: Thiếu Gia

Thể loại : Đô Thị, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 39/NA

Lượt xem : 295

Bình chọn (0 lượt)

Phong Lưu - Thiếu Gia Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Phượng Lưu: Phản bội thì cút xa một chút cho ta. Lãnh Lệ: Thiếu gia, Nô, vĩnh viễn chỉ một chủ nhân là ngài, cho dù bị ngài chán ghét, Lãnh Lệ cũng sẽ hộ ngài chu toàn. Phượng Lưu [tùy hứng ngụy nhược công] v Lãnh Lệ [trung khuyển cường thụ] Thụ thích công trước, chủ nô, có hiểu lầm khúc mắc, thụ tự ti, ngược thụ, kết cục HE.

Danh sách chương (39 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

1

Saturday at 2:42 PM
Chương 2

2

Saturday at 2:42 PM
Chương 3

3

Saturday at 2:43 PM
Chương 4

4

Saturday at 2:43 PM
Chương 5

5

Saturday at 2:43 PM
Chương 6

6

Saturday at 2:43 PM
Chương 7

7

Saturday at 2:43 PM
Chương 8

8

Saturday at 2:47 PM
Chương 9

9

Saturday at 2:47 PM
Chương 10

10

Saturday at 2:48 PM
Chương 11

11

Saturday at 2:48 PM
Chương 12

12

Saturday at 2:48 PM
Chương 13

13

Saturday at 2:48 PM
Chương 14

14

Saturday at 2:48 PM
Chương 15

15

Saturday at 2:49 PM
Chương 16

16

Saturday at 2:53 PM
Chương 17

17

Saturday at 2:53 PM
Chương 18

18

Saturday at 2:53 PM
Chương 19

19

Saturday at 2:54 PM
Chương 20

20

Saturday at 2:54 PM
Chương 21

21

Saturday at 2:54 PM
Chương 22

22

Saturday at 2:55 PM
Chương 23

23

Saturday at 2:55 PM
Chương 24

24

Saturday at 2:55 PM
Chương 25

25

Saturday at 2:56 PM
Chương 26

26

Saturday at 2:56 PM
Chương 27

27

Saturday at 2:56 PM
Chương 28

28

Saturday at 2:56 PM
Chương 29

29

Saturday at 2:57 PM
Chương 30

30

Saturday at 2:57 PM
Chương 31

31

Saturday at 2:58 PM
Chương 32

32

Saturday at 2:58 PM
Chương 33

33

Saturday at 2:58 PM
Chương 34

34

Saturday at 2:58 PM
Chương 35

33

Saturday at 2:59 PM
Chương 36

Phiên ngoại: Lãnh Lệ ( phần 1)

Saturday at 2:59 PM
Chương 37

Phiên ngoại: Lãnh Lệ (Phần 2)

Saturday at 2:59 PM
Chương 38

Phiên Ngoại 3: Phượng Tiểu công và Lãnh tiểu thụ hạnh phúc sinh hoạt

Saturday at 3:00 PM
Chương 39

PN: Máy theo dõi chọc ra hương diễm

Saturday at 3:00 PM