Loading...

Phản Đồ

Phản Đồ

Tác giả: Uẩn Phàm

Thể loại : Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 12Full

Lượt xem : 109

Bình chọn (0 lượt)

Phản Đồ Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (12 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

Tuesday at 1:39 PM
Chương 2

Chương 2

Tuesday at 1:39 PM
Chương 3

Chương 3

Tuesday at 1:39 PM
Chương 4

Chương 4

Tuesday at 1:39 PM
Chương 5

Chương 5: Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. . . . . .

Tuesday at 1:39 PM
Chương 6

Chương 6: Kỳ thật, ngươi cũng yêu ta đúng không?

Tuesday at 1:39 PM
Chương 7

Chương 7: Hạnh phúc, chỉ thuộc về những người không ngừng tranh đấu. . . . . .

Tuesday at 1:39 PM
Chương 8

Chương 8

Tuesday at 1:39 PM
Chương 9

Chương 9

Tuesday at 1:39 PM
Chương 10

Chương 10

Tuesday at 1:39 PM
Chương 11

Chương 11

Tuesday at 1:39 PM
Chương 12

Chương 12

Tuesday at 1:39 PM

Loading...