Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi

Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi

Tác giả: Thẩm Du

Thể loại : Ngôn tình, Cổ Đại, Xuyên Không, Hài Hước, Sủng,

Đăng bởi: WTO

Chương : 270/NA

Lượt xem : 1,786

Bình chọn (0 lượt)

Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (270 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Có lẽ nàng không phải loài người chăng?(1)

Mar 14, 2017
Chương 2

Chương 2: Có lẽ nàng không phải loài người chăng?(2)

Mar 14, 2017
Chương 3

Chương 3: Bạch công tử dễ thương (1)

Mar 14, 2017
Chương 4

Chương 4: Bạch công tử dễ thương (2)

Mar 14, 2017
Chương 5

Chương 5: Bạch công tử đích thực dễ thương (3)

Mar 14, 2017
Chương 6

Chương 6: Bạch công tử đích thực dễ thương (4)

Mar 14, 2017
Chương 7

Chương 7: Bạch công tử đích thực dễ thương (5)

Mar 14, 2017
Chương 8

Chương 8: Bạch công tử đích thực dễ thương (6)

Mar 14, 2017
Chương 9

Chương 9: Sờ đến chỗ không nên sờ (1)

Mar 14, 2017
Chương 10

Chương 10: Sờ đến chỗ không nên sờ (2)

Mar 14, 2017
Chương 11

Chương 11: Sờ đến chỗ không nên sờ (3)

Mar 14, 2017
Chương 12

Chương 12: Mạng nhỏ gặp nguy, đánh cược một lần (1)

Mar 14, 2017
Chương 13

Chương 13: Mạng nhỏ gặp nguy, đánh cược một lần (2)

Mar 14, 2017
Chương 14

Chương 14: Mạng nhỏ gặp nguy, đánh cược một lần (3)

Mar 14, 2017
Chương 15

Chương 15: Đêm thứ nhất ở tẩm cung (1)

Mar 14, 2017
Chương 16

Chương 16: Đêm thứ nhất ở tẩm cung (2)

Mar 14, 2017
Chương 17

Chương 17: Đêm thứ nhất ở tẩm cung (3)

Mar 14, 2017
Chương 18

Chương 18: Đêm thứ nhất ở tẩm cung (4)

Mar 14, 2017
Chương 19

Chương 19: Đêm thứ nhất ở tẩm cung (5)

Mar 14, 2017
Chương 20

Chương 20: Đêm thứ nhất ở tẩm cung (6)

Mar 14, 2017