Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Tác giả: Cố

Thể loại : Huyền Huyễn, Xuyên Không, Tiên Hiệp, Nữ Phụ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 178/NA

Lượt xem : 5,347

Bình chọn (1 lượt)

Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ Điểm: 4.0/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (177 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

1

Oct 11, 2016
Chương 2

Chương 2: Thiên Cơ ngọc bội

Oct 11, 2016
Chương 3

Chương 3: Thức tỉnh huyết mạch

Oct 11, 2016
Chương 4

Chương 4: Đại Diễn Thiên Cơ quyết

Oct 11, 2016
Chương 5

Chương 5: Nhật nguyệt tinh hoa

Oct 11, 2016
Chương 6

Chương 6: Nữ chủ, chiến đi

Oct 11, 2016
Chương 7

Chương 7: Tu luyện

Oct 11, 2016
Chương 8

Chương 8: Mở mang tầm mắt, thức hải, âm dương đồ

Oct 11, 2016
Chương 9

Chương 9: Trận

Oct 11, 2016
Chương 10

Chương 10: Trắc linh căn, Thái Nhất tông

Oct 11, 2016
Chương 11

Chương 11: Luyện khí, Tàng kinh các

Oct 11, 2016
Chương 12

Chương 12: Thần bí lão giả

Oct 11, 2016
Chương 13

Chương 13: Hai năm

Oct 11, 2016
Chương 14

Chương 14: Luyện tập

Oct 11, 2016
Chương 15

Chương 15: Điên cuồng tập luyện

Oct 11, 2016
Chương 16

Chương 16: Ký danh, Quỷ Diện tiên tử

Oct 11, 2016
Chương 17

Chương 17: Kì tài sơ hiện, thân pháp sơ hình

Oct 11, 2016
Chương 18

Chương 18: Đà La sơn mạch

Oct 11, 2016
Chương 19

Chương 19: Sơ gặp

Oct 11, 2016
Chương 20

Chương 20: Thiên nhiên trận pháp

Oct 11, 2016