Nữ Hoàng Thế Giới Hút Máu Thần Bí

Nữ Hoàng Thế Giới Hút Máu Thần Bí

Tác giả: Ngọc Xiêm

Thể loại : Truyện Teen,

Đăng bởi: WTO

Chương : 42/NA

Lượt xem : 589

Bình chọn (0 lượt)

Nữ Hoàng Thế Giới Hút Máu Thần Bí Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (42 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

1

Feb 23, 2018
Chương 2

Chương 2: Trở về oan gia tương phùng - P2

Feb 23, 2018
Chương 3

Chương 3: Nữ hoàng trở lại và cuộc truy tìm bảo vật

Feb 23, 2018
Chương 4

Chương 4: Oan gia ngõ hẹp - P1

Feb 23, 2018
Chương 5

Chương 5: Oan gia ngõ hẹp - P2

Feb 23, 2018
Chương 6

Chương 6: Quá khứ hôm qua -P1

Feb 23, 2018
Chương 7

Chương 7: Quá khứ hôm qua - P2

Feb 24, 2018
Chương 8

Chương 8: Đi học - P1

Mar 5, 2018
Chương 9

Chương 9: Đi học - P2

Mar 12, 2018
Chương 10

Chương 10: Đi học - P3

Mar 18, 2018
Chương 11

Chương 11: Sa Sa & Kan

Mar 26, 2018
Chương 12

Chương 12: Kế hoạch

Apr 2, 2018
Chương 13

Chương 13: Kế hoạch

Apr 8, 2018
Chương 14

Chương 14: Bar

Apr 8, 2018
Chương 15

Chương 15: Rắc rối- Bại lộ - P1

Apr 10, 2018
Chương 16

Chương 16: Rắc rối, bại lộ -p2

Apr 23, 2018
Chương 17

Chương 17: Ngoại truyện : Quá khứ không vui P1

May 20, 2018
Chương 18

Chương 18: Ngoại truyện : Quá khứ không vui P2

Jun 26, 2018
Chương 19

Chương 19: Ngoại truyện : Quá khứ không vui P3

Jul 3, 2018
Chương 20

Chương 20: Bước khởi đầu

Jan 29, 2019