Những Vị Thần Của Học Viện Phép Thuật

Những Vị Thần Của Học Viện Phép Thuật

Tác giả: Vuha

Thể loại : Truyện Teen,

Đăng bởi: WTO

Chương : 22/NA

Lượt xem : 428

Bình chọn (0 lượt)

Những Vị Thần Của Học Viện Phép Thuật Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (22 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Giới thiệu 1

Oct 25, 2017
Chương 2

Chương 2: Giới thiệu 2

Oct 25, 2017
Chương 3

Chương 3: Nàng là ai?

Oct 25, 2017
Chương 4

Chương 4: Sang nước S

Oct 25, 2017
Chương 5

Chương 5: Lại giấc mơ đó

Oct 25, 2017
Chương 6

Chương 6: Đến học viện sorcery(phép thuật)

Oct 25, 2017
Chương 7

Chương 7: Ngươi là ta?

Oct 25, 2017
Chương 8

Chương 8: Ta chính là Nữ Vương đó ư?

Oct 25, 2017
Chương 9

Chương 9: Ta chưa sẵn sàng nhưng rồi...

Oct 25, 2017
Chương 10

Chương 10: Học viện sorcery

Oct 25, 2017
Chương 11

Chương 11: Học sinh mới

Oct 25, 2017
Chương 12

Chương 12: Anh trai

Oct 25, 2017
Chương 13

Chương 13: Chọn chỗ(1)

Oct 30, 2017
Chương 14

Chương 14: Chọn chỗ(2)

Nov 5, 2017
Chương 15

Chương 15: Chọn chỗ(3)

Nov 26, 2017
Chương 16

Chương 16: Đánh nó đi bọn bay

Dec 5, 2017
Chương 17

Chương 17: /ngươi đúng là phế vật/

Jan 8, 2018
Chương 18

Chương 18

Jan 8, 2018
Chương 19

Chương 19: /Thách đấu/(1)

Jan 8, 2018
Chương 20

Chương 20: /Thách đấu/(2)

Jan 8, 2018