Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?

Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?

Tác giả: sauluoi

Thể loại : Truyện Teen,

Đăng bởi: WTO

Chương : 82Full

Lượt xem : 12,741

Bình chọn (2 lượt)

Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả? Điểm: 3.0/5 theo 2 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Truyện kể về tình yêu trong sáng thuở học trò của cô bé Thiên Anh. Nhưng rồi đến một ngày nào đó, khi trưởng thành rời ra ghế nhà trường liệu tình yêu có còn là màu hồng như tưởng tượng? Sẽ có đau khổ, vấp váp nhưng đối với anh, em vẫn là cô bé chưa bao giờ lớn ^^

Danh sách chương (82 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

Jan 15, 2016
Chương 2

Chương 2

Jan 15, 2016
Chương 3

Chương 3

Jan 15, 2016
Chương 4

Chương 4

Jan 15, 2016
Chương 5

Chương 5

Jan 15, 2016
Chương 6

Chương 6

Jan 15, 2016
Chương 7

Chương 7

Jan 15, 2016
Chương 8

Chương 8

Jan 15, 2016
Chương 9

Chương 9

Jan 15, 2016
Chương 10

Chương 10

Jan 15, 2016
Chương 11

Chương 11

Jan 15, 2016
Chương 12

Chương 12

Jan 15, 2016
Chương 13

Chương 13

Jan 15, 2016
Chương 14

Chương 14

Jan 15, 2016
Chương 15

Chương 15

Jan 15, 2016
Chương 16

Chương 16

Jan 15, 2016
Chương 17

Chương 17

Jan 16, 2016
Chương 18

Chương 18

Jan 18, 2016
Chương 19

Chương 19

Jan 26, 2016
Chương 20

Chương 20

Jan 26, 2016
Chương 21

Chương 21

Jan 26, 2016
Chương 22

Chương 22

Jan 26, 2016
Chương 23

Chương 23

Jan 26, 2016
Chương 24

Chương 24

Jan 26, 2016
Chương 25

Chương 25

Jan 26, 2016
Chương 26

Chương 26

Jan 26, 2016
Chương 27

Chương 27

Jan 27, 2016
Chương 28

Chương 28

Jan 27, 2016
Chương 29

Chương 29

Jan 27, 2016
Chương 30

Chương 30

Jan 28, 2016
Chương 31

Chương 31

Jan 30, 2016
Chương 32

Chương 32

Jan 30, 2016
Chương 33

Chương 33

Jan 30, 2016
Chương 34

Chương 34

Jan 30, 2016
Chương 35

Chương 35

Jan 30, 2016
Chương 36

Chương 36

Jan 30, 2016
Chương 37

Chương 37

Feb 1, 2016
Chương 38

Chương 38

Feb 1, 2016
Chương 39

Chương 39

Feb 1, 2016
Chương 40

Chương 40

Feb 1, 2016
Chương 41

Chương 41

Feb 2, 2016
Chương 42

Chương 42

Feb 4, 2016
Chương 43

Chương 43

Feb 4, 2016
Chương 44

Chương 44

Feb 4, 2016
Chương 45

Chương 45

Feb 4, 2016
Chương 46

Chương 46

Feb 5, 2016
Chương 47

Chương 47

Feb 7, 2016
Chương 48

Chương 48

Feb 7, 2016
Chương 49

Chương 49

Feb 7, 2016
Chương 50

Chương 50

Feb 7, 2016
Chương 51

Chương 51

Feb 7, 2016
Chương 52

Chương 52

Feb 7, 2016
Chương 53

Chương 53

Feb 9, 2016
Chương 54

Chương 54

Feb 9, 2016
Chương 55

Chương 55

Feb 9, 2016
Chương 56

Chương 56

Feb 9, 2016
Chương 57

Chương 57

Feb 10, 2016
Chương 58

Chương 58

Feb 10, 2016
Chương 59

Chương 59

Feb 10, 2016
Chương 60

Chương 60

Feb 12, 2016
Chương 61

Chương 61

Feb 12, 2016
Chương 62

Chương 62

Feb 12, 2016
Chương 63

Chương 63

Feb 13, 2016
Chương 64

Chương 64

Feb 13, 2016
Chương 65

Chương 65

Feb 13, 2016
Chương 66

Chương 66

Feb 13, 2016
Chương 67

Chương 67

Feb 14, 2016
Chương 68

Chương 68

Feb 14, 2016
Chương 69

Chương 69

Feb 17, 2016
Chương 70

Chương 70

Feb 17, 2016
Chương 71

Chương 71

Feb 18, 2016
Chương 72

Chương 72

Feb 18, 2016
Chương 73

Chương 73

Feb 22, 2016
Chương 74

Chương 74

Feb 22, 2016
Chương 75

Chương 75

Feb 22, 2016
Chương 76

Chương 76

Feb 22, 2016
Chương 77

Chương 77

Feb 22, 2016
Chương 78

Chương 78

Feb 25, 2016
Chương 79

Chương 79

Feb 25, 2016
Chương 80

Chương 80

Feb 25, 2016
Chương 81

Chương 81: Ngoại truyện 1

Mar 24, 2016
Chương 82

Chương 82: Ngoại truyện 2

Mar 24, 2016