Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tác giả: Nhĩ Căn

Thể loại : Huyền Huyễn, Tiên Hiệp,

Đăng bởi: WTO

Chương : 963/NA

Lượt xem : 4,996

Bình chọn (0 lượt)

Nhất Niệm Vĩnh Hằng Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

一念永恒 Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên. Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

Danh sách chương (708 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Hắn tên là Bạch Tiểu Thuần

Apr 30, 2016
Chương 2

Chương 2: Hỏa Táo Phòng

Apr 30, 2016
Chương 3

Chương 3: Sáu câu chân ngôn

Apr 30, 2016
Chương 4

Chương 4: Luyện Linh

May 1, 2016
Chương 5

Chương 5: Vạn nhất ném đi mạng nhỏ thì thế nào

May 1, 2016
Chương 6

Chương 6: Linh khí thượng cấp

May 3, 2016
Chương 7

Chương 7: Quy văn nhận chủ

May 3, 2016
Chương 8

Chương 8: Ta với ngươi liều mạng!

May 3, 2016
Chương 9

Chương 9: Duyên Niên Ích Thọ Đan

May 3, 2016
Chương 10

Chương 10: Sư huynh chớ đi vội

May 3, 2016
Chương 11

Chương 11: Hầu tiểu muội

May 5, 2016
Chương 12

Chương 12: Trên bức tường rào

May 5, 2016
Chương 13

Chương 13: Ngươi cũng tới đi

May 6, 2016
Chương 14

Chương 14: Tam sư huynh? Tam sư tỷ?

May 6, 2016
Chương 15

Chương 15: Bất Tử Trường Sinh Công!

May 8, 2016
Chương 16

Chương 16: Thận trọng tỉ mỉ

May 8, 2016
Chương 17

Chương 17: Rùa đen nhỏ

May 8, 2016
Chương 18

Chương 18: Dẫn dắt bầu không khí!

May 8, 2016
Chương 19

Chương 19: Bạch Thử Lang truyền thuyết

May 9, 2016
Chương 20

Chương 20: Lông gà trên đất

May 9, 2016
Chương 21

Chương 21: Tiểu Thuần ca ca...

May 10, 2016
Chương 22

Chương 22: Sư tỷ yên tâm

May 10, 2016
Chương 23

Chương 23: Cuồng ma trộm gà

May 10, 2016
Chương 24

Chương 24: Ngươi là ai

May 10, 2016
Chương 25

Chương 25: Bất Tử Thiết Bì

May 12, 2016
Chương 26

Chương 26: Linh Vĩ Kê ăn có ngon không

May 12, 2016
Chương 27

Chương 27: Cái này...đây là cây Trúc!

May 12, 2016
Chương 28

Chương 28: Áp lực mới là động lực

May 15, 2016
Chương 29

Chương 29: Cử trọng nhược khinh

May 15, 2016
Chương 30

Chương 30: Đến đây đi!

May 15, 2016
Chương 31

Chương 31: Sỉ nhục a!

May 15, 2016
Chương 32

Chương 32: Vận khí nghịch thiên

May 15, 2016
Chương 33

Chương 33: Đả đảo Bạch Tiểu Thuần!

May 15, 2016
Chương 34

Chương 34: Thảo mộc nghiền ép

May 18, 2016
Chương 35

Chương 35: Lại thấy Hứa Bảo Tài

May 18, 2016
Chương 36

Chương 36: Tiểu Ô quy xưng bá!

May 18, 2016
Chương 37

Chương 37: Cử khinh nhược trọng

May 19, 2016
Chương 38

Chương 38: Tử Khí Hóa Đỉnh

May 19, 2016
Chương 39

Chương 39: Nghiền ép

May 19, 2016
Chương 40

Chương 40: Truy cầu cực hạn

May 21, 2016
Chương 41

Chương 41: Hiệu quả của luyện linh

May 21, 2016
Chương 42

Chương 42: Khảo hạch Tấn chức

May 21, 2016
Chương 43

Chương 43: Rất chậm... Rất chậm

May 21, 2016
Chương 44

Chương 44: Trời đã sáng rồi

May 21, 2016
Chương 45

Chương 45: Giết chết ngươi không khó!

May 21, 2016
Chương 46

Chương 46: Nhiệm vụ từ Chấp Pháp Đường

May 21, 2016
Chương 47

Chương 47: Tiểu Thuần ra tông môn

May 22, 2016
Chương 48

Chương 48: Thế giới bên ngoài

May 22, 2016
Chương 49

Chương 49: Lạc Trần gia tộc

May 24, 2016
Chương 50

Chương 50: Đình viện quỷ dị

May 24, 2016
Chương 51

Chương 51: Phùng sư huynh là người tốt a

May 24, 2016
Chương 52

Chương 52: Lạc Trần làm phản

May 24, 2016
Chương 53

Chương 53: Dũng khí

May 25, 2016
Chương 54

Chương 54: Đạo nghĩa trong lòng

May 25, 2016
Chương 55

Chương 55: Thiếu chủ Trần Hằng

May 28, 2016
Chương 56

Chương 56: Nương tựa lẫn nhau

May 28, 2016
Chương 57

Chương 57: Chúng ta đều phải sống sót!

May 28, 2016
Chương 58

Chương 58: Ngoan cố chống cự!

May 29, 2016
Chương 59

Chương 59: Ta sống ngươi chết

May 29, 2016
Chương 60

Chương 60: Sinh tử kịch chiến

May 30, 2016
Chương 61

Chương 61: Một kích tuyệt mệnh

May 30, 2016
Chương 62

Chương 62: Dao mổ trâu giết gà

May 30, 2016
Chương 63

Chương 63: Nghiền ép Lạc Trần

May 30, 2016
Chương 64

Chương 64: Tinh Thần và Tang lễ

May 30, 2016
Chương 65

Chương 65: Người thủ mộ

May 30, 2016
Chương 66

Chương 66: Vì tông môn xông pha khói lửa

Jun 4, 2016
Chương 67

Chương 67: Sư huynh, sư phó ta đâu

Jun 4, 2016
Chương 68

Chương 68: Đám sư điệt, đừng chạy!

Jun 4, 2016
Chương 69

Chương 69: Bạch Tiểu Thuần, thiếu chủ bảo ngươi tới

Jun 4, 2016
Chương 70

Chương 70: Này, Lý sư huynh

Jun 5, 2016
Chương 71

Chương 71: Hạt giống Quang vinh còn sống

Jun 5, 2016
Chương 72

Chương 72: Sư môn có quy định

Jun 5, 2016
Chương 73

Chương 73: Là ai làm!

Jun 10, 2016
Chương 74

Chương 74: Thì ra là Bạch Tiểu Thuần

Jun 10, 2016
Chương 75

Chương 75: Ta oan uổng a!

Jun 12, 2016
Chương 76

Chương 76: Ngưng khí tầng tám

Jun 12, 2016
Chương 77

Chương 77: Đấu giá hội

Jun 12, 2016
Chương 78

Chương 78: Bọn họ đang nói ta sao

Jun 12, 2016
Chương 79

Chương 79: Tiểu Thuần, chúng ta tin tưởng!

Jun 12, 2016
Chương 80

Chương 80: Thiên phú của Trương Đại Bàn

Jun 12, 2016
Chương 81

Chương 81: Niệm Linh Cổ Pháp

Jun 21, 2016
Chương 82

Chương 82: Thiên kiêu bờ Nam

Jun 21, 2016
Chương 83

Chương 83: Mời Chu trưởng lão xuất mã

Jun 21, 2016
Chương 84

Chương 84: Bộc phát khó thể tin!

Jun 21, 2016
Chương 85

Chương 85: Hắn là... Đệ nhất!

Jun 21, 2016
Chương 86

Chương 86: Lại là cái kiểu này

Jun 21, 2016
Chương 87

Chương 87: Ngoại môn thiên kiêu chiến hai bờ Nam Bắc

Jun 24, 2016
Chương 88

Chương 88: Bờ Bắc cường hãn

Jun 24, 2016
Chương 89

Chương 89: Ngươi nhận thua đi

Jun 24, 2016
Chương 90

Chương 90: Kẻ thù của bờ Bắc

Jun 24, 2016
Chương 91

Chương 91: Bờ Bắc điên cuồng

Jun 24, 2016
Chương 92

Chương 92: Công Tôn Uyển Nhi tuyệt vọng

Jun 24, 2016
Chương 93

Chương 93: Đan này đối với người cũng có tác dụng

Jun 24, 2016
Chương 94

Chương 94: Bạch sư thúc! Chúng ta là người một nhà!

Jul 2, 2016
Chương 95

Chương 95: Kiếm, không phải dùng như thế này!

Jul 2, 2016
Chương 96

Chương 96: Chiến Quỷ Nha

Jul 4, 2016
Chương 97

97

Jun 11, 2017
Chương 98

Chương 98: Long Tượng hóa hải kinh

Jul 4, 2016
Chương 99

Chương 99: Tìm tới tận cửa

Jul 4, 2016
Chương 100

Chương 100: Còn không hướng Bạch sư thúc của ngươi nhận lỗi

Jul 4, 2016