Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng

Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng

Tác giả: U Hoàng Tử Lam

Thể loại : Xuyên Không, Điền Văn, Đam Mỹ, Sủng,

Đăng bởi: WTO

Chương : 84Full

Lượt xem : 14,935

Bình chọn (1 lượt)

Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng Điểm: 5.0/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (84 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

May 5, 2018
Chương 2

Chương 2

May 5, 2018
Chương 3

Chương 3

May 5, 2018
Chương 4

Chương 4

May 5, 2018
Chương 5

Chương 5

May 8, 2018
Chương 6

Chương 6

May 5, 2018
Chương 7

Chương 7

May 5, 2018
Chương 8

Chương 8

May 5, 2018
Chương 9

Chương 9

May 5, 2018
Chương 10

Chương 10

May 5, 2018
Chương 11

Chương 11

May 5, 2018
Chương 12

Chương 12

May 5, 2018
Chương 13

Chương 13

May 5, 2018
Chương 14

Chương 14

May 5, 2018
Chương 15

Chương 15

May 5, 2018
Chương 16

Chương 16

May 5, 2018
Chương 17

Chương 17

May 5, 2018
Chương 18

Chương 18

May 5, 2018
Chương 19

Chương 19

May 5, 2018
Chương 20

Chương 20

May 5, 2018