Nhật Bất Thăng Quốc Vương

Nhật Bất Thăng Quốc Vương

Tác giả: Mê Dương

Thể loại : Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 13Full

Lượt xem : 487

Bình chọn (0 lượt)

Nhật Bất Thăng Quốc Vương Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (13 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

1

Feb 11, 2018
Chương 2

Chương 2

Feb 11, 2018
Chương 3

Chương 3

Feb 11, 2018
Chương 4

Chương 4

Feb 11, 2018
Chương 5

Chương 5

Feb 11, 2018
Chương 6

Chương 6

Feb 11, 2018
Chương 7

Chương 7

Feb 11, 2018
Chương 8

Chương 8

Feb 11, 2018
Chương 9

Chương 9

Feb 11, 2018
Chương 10

Chương 10

Feb 11, 2018
Chương 11

Chương 11

Feb 11, 2018
Chương 12

Chương 12: Vỹ thanh

Feb 11, 2018
Chương 13

Chương 13: Phiên ngoại - Pháo hoa bí mật của Quốc vương

Feb 11, 2018