Nắng Thích Mưa

Nắng Thích Mưa

Tác giả: Chu Diệp Vi

Thể loại : Truyện Teen,

Đăng bởi: WTO

Chương : 26/NA

Lượt xem : 248

Bình chọn (0 lượt)

Nắng Thích Mưa Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (26 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Người mới

Jun 13, 2018
Chương 2

Chương 2: Chắc là rung động

Jun 13, 2018
Chương 3

Chương 3: Hy vọng nhỏ nhoi

Jun 13, 2018
Chương 4

Chương 4: Khờ...

Jun 13, 2018
Chương 5

Chương 5: Thời gian

Jun 13, 2018
Chương 6

Chương 6: Lại khờ...

Jun 13, 2018
Chương 7

Chương 7: Con đường gấp khúc

Jun 13, 2018
Chương 8

Chương 8: Anh Là Ai?

Jun 13, 2018
Chương 9

Chương 9: Cơ hội

Jun 13, 2018
Chương 10

Chương 10: Tỉnh mộng

Jun 13, 2018
Chương 11

Chương 11: Học lại

Jun 13, 2018
Chương 12

Chương 12: Vị khách không mời

Jun 13, 2018
Chương 13

Chương 13: Có lẽ...

Jun 13, 2018
Chương 14

Chương 14: 39 độ. Bó bột. Liệt giường. Đẫm mồ Hôi

Jun 13, 2018
Chương 15

Chương 15: Lời ân hận

Jun 13, 2018
Chương 16

Chương 16: Sau tất cả

Jun 13, 2018
Chương 17

Chương 17: Nổi buồn vẫn chưa kết thúc

Jun 13, 2018
Chương 18

Chương 18: Mối quan hệ từ lâu

Jun 13, 2018
Chương 19

Chương 19: Lòng tin

Jun 13, 2018
Chương 20

Chương 20: Nhiệm vụ

Jun 13, 2018