Nam thê của Tể tướng

Nam thê của Tể tướng

Tác giả: Mạc Tà

Thể loại : Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ,

Đăng bởi: richsea

Chương : 86Full

Lượt xem : 55,134

Bình chọn (1 lượt)

Nam thê của Tể tướng Điểm: 5.0/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Nguồn lj275.wordpress.com

Danh sách chương (86 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Lưu đày Dương Châu

Sep 26, 2016
Chương 2

Bó tay không biện pháp

Sep 26, 2016
Chương 3

Đông Dương săn thú

Sep 26, 2016
Chương 4

Con mồi

Sep 26, 2016
Chương 5

Dịch Khiêm

Sep 26, 2016
Chương 6

Sơn dã nói chuyện với nhau

Sep 26, 2016
Chương 7

Chân tướng năm đó

Sep 26, 2016
Chương 8

Săn thú trong thâm sơn – Tài bắn cung của Đông Dương

Sep 26, 2016
Chương 9

Nhận lời thôn trưởng và săn lợn rừng

Sep 26, 2016
Chương 10

Nói chân tướng

Sep 26, 2016
Chương 11

Lang Vương

Sep 26, 2016
Chương 12

Cân nhắc

Sep 26, 2016
Chương 13

Thân phận

Sep 26, 2016
Chương 14

Y không thẹn với lương tâm

Sep 26, 2016
Chương 15

Ngủ lại

Sep 26, 2016
Chương 16

Đông Dương nhắc tới hòa ly

Sep 26, 2016
Chương 17

Dục

Sep 26, 2016
Chương 18

Đông Dương lần thứ hai yêu cầu hòa ly

Sep 26, 2016
Chương 19

Đại hạn

Sep 26, 2016
Chương 20

Thiếu nợ y

Sep 26, 2016
Chương 21

Phân gia ( thượng )

Sep 26, 2016
Chương 22

Phân gia ( hạ )

Sep 26, 2016
Chương 23

Liễu thị sợ hãi

Sep 26, 2016
Chương 24

Nhân họa đắc phúc

Sep 26, 2016
Chương 25

Rượu hổ cốt

Sep 26, 2016
Chương 26

Liễu thị trốn đi

Sep 26, 2016
Chương 27

Ngày mai theo ta trở về

Sep 26, 2016
Chương 28

Lưu lại

Sep 26, 2016
Chương 29

Đường lui của Dịch Vân Khanh

Sep 26, 2016
Chương 30

Lễ mừng năm mới

Sep 26, 2016
Chương 31

Chiết phiến (Quạt giấy)

Sep 26, 2016
Chương 32

Ngọc bài

Sep 26, 2016
Chương 33

Hôn sự của Dịch Vân Thục

Sep 26, 2016
Chương 34

Vô tình dính hoa đào

Sep 26, 2016
Chương 35

Đồng ý cho nàng ta làm thiếp sao?

Sep 26, 2016
Chương 36

Chúng ta trước làm chuyện khác?

Sep 26, 2016
Chương 37

Tứ gia phải nạp thiếp

Sep 26, 2016
Chương 38

Câu cá ở hồ băng

Sep 26, 2016
Chương 39

Năm mới

Sep 26, 2016
Chương 40

Tham quân (Gia nhập quân ngũ)

Sep 26, 2016
Chương 41

Có lẽ nên sửa miệng

Sep 26, 2016
Chương 42

Ước định

Sep 26, 2016
Chương 43

Tài năng mới lộ

Sep 26, 2016
Chương 44

Cứu thái tử

Sep 26, 2016
Chương 45

Tị họa

Sep 26, 2016
Chương 46

Lang Vương, có còn nhớ rõ ta?

Sep 26, 2016
Chương 47

Gặp lại

Sep 26, 2016
Chương 48

Lên kinh thành

Sep 26, 2016
Chương 49

Mai chi

Sep 26, 2016
Chương 50

Cô nãi nãi

Sep 26, 2016
Chương 51

Di nương

Sep 26, 2016
Chương 52

Đèn hoa sen

Sep 26, 2016
Chương 53

Trồng đào

Sep 26, 2016
Chương 54

Tính kế

Sep 26, 2016
Chương 55

Thái độ ( thượng )

Sep 26, 2016
Chương 56

Thái độ ( hạ )

Sep 26, 2016
Chương 57

Dược ngọc

Sep 26, 2016
Chương 58

Người thân

Sep 26, 2016
Chương 59

Hanh hanh ( thượng )

Sep 26, 2016
Chương 60

Hanh hanh ( hạ )

Sep 26, 2016
Chương 61

Thu thập vị tri huyện hồ đồ

Sep 26, 2016
Chương 62

Hậu viện tri phủ bị khai phá

Sep 26, 2016
Chương 63

Tuyệt xử phùng sinh

Sep 26, 2016
Chương 64

Bình an

Sep 26, 2016
Chương 65

Hồi kinh

Sep 26, 2016
Chương 66

Lại một đóa hoa đào

Sep 26, 2016
Chương 67

Phúc Hân quận chúa

Sep 26, 2016
Chương 68

Tam gia tới cửa ( thượng )

Sep 26, 2016
Chương 69

Tam gia tới cửa ( hạ )

Sep 26, 2016
Chương 70

Phiền toái

Sep 26, 2016
Chương 71

Đào thục

Sep 26, 2016
Chương 72

Dịch Khiêm trở về

Sep 26, 2016
Chương 73

Phiên ngoại viết về cuộc sống của Đông Dương trước khi gả cho Dịch gia

Sep 26, 2016
Chương 74

Quá độ chương

Sep 26, 2016
Chương 75

Tiểu bàn đào yến ( thượng )

Sep 26, 2016
Chương 76

Tiểu hội bàn đào ( trung )

Sep 26, 2016
Chương 77

Tiểu hội bàn đào (hạ)

Sep 26, 2016
Chương 78

Thái hậu nhận nghĩa tử

Sep 26, 2016
Chương 79

Rượu hoa đào

Sep 26, 2016
Chương 80

Phong hầu

Sep 26, 2016
Chương 81

Thiện ác tất báo ( thượng )

Sep 26, 2016
Chương 82

Thiện ác tất báo (hạ)

Sep 26, 2016
Chương 83

Quay lại Dương Châu

Sep 26, 2016
Chương 84

Hoàn

Sep 26, 2016
Chương 85

Phiên ngoại 1: Liễu thị

Sep 26, 2016
Chương 86

Phiên ngoại 2: Chiếc quạt

Sep 26, 2016