MOB-WORLD GAME

MOB-WORLD GAME

Tác giả: Cupid

Thể loại : Ngôn tình, Xuyên Không, Hài Hước, Khoa Huyễn, Dị Giới, Võng Du, Light Novel,

Đăng bởi: WTO

Chương : 57/NA

Lượt xem : 832

Bình chọn (0 lượt)

MOB-WORLD GAME Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (57 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Kỉ nguyên game

Jun 25, 2018
Chương 2

Chương 2: Start

Jun 25, 2018
Chương 3

Chương 3: Sự thật

Jun 25, 2018
Chương 4

Chương 4: Tìm hiểu

Jun 25, 2018
Chương 5

Chương 5: Hành trình mới

Jun 25, 2018
Chương 6

Chương 6: Về thành “Ardicate”

Jun 25, 2018
Chương 7

Chương 7: Cánh đồng ma

Jun 25, 2018
Chương 8

Chương 8: Thần khí

Jun 25, 2018
Chương 9

Chương 9: Hoả kiếm

Jun 25, 2018
Chương 10

Chương 10: Lý do

Jun 25, 2018
Chương 11

Chương 11: Thăng hoá

Jun 25, 2018
Chương 12

Chương 12: Thuật di tâm

Jun 25, 2018
Chương 13

Chương 13: Thủ hộ quái

Jun 25, 2018
Chương 14

Chương 14: Chiến đấu

Jun 25, 2018
Chương 15

Chương 15: Băng kiếm

Jun 25, 2018
Chương 16

Chương 16: Sách thánh

Jun 25, 2018
Chương 17

Chương 17: Vứt bỏ hay vượt qua?

Jun 25, 2018
Chương 18

Chương 18: Đệ tử

Jun 25, 2018
Chương 19

Chương 19: Xin lỗi mọi người

Jul 3, 2018
Chương 20

Chương 20: Thời khắc trình diễn

Jul 3, 2018