Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

Tác giả: Lưu Cẩn Du

Thể loại : Nữ Cường, Xuyên Không, Trọng Sinh, Mạt Thế,

Đăng bởi: WTO

Chương : 109/NA

Lượt xem : 1,579

Bình chọn (0 lượt)

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (109 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Trùng sinh

May 3, 2017
Chương 2

Chương 2: Đáng đời ngươi bị đánh!

May 3, 2017
Chương 3

Chương 3: Bán đấu giá

May 3, 2017
Chương 4

Chương 4: Muốn chuyển ra

May 3, 2017
Chương 5

Chương 5: Cuộc thi

May 3, 2017
Chương 6

Chương 6: Vạch trần!

May 3, 2017
Chương 7

Chương 7: Quát lớn!

May 3, 2017
Chương 8

Chương 8: Dạy dỗ

May 3, 2017
Chương 9

Chương 9: Thu thập vật tư

May 3, 2017
Chương 10

Chương 10: Yến hội

May 3, 2017
Chương 11

Chương 11: Mạt thế

May 3, 2017
Chương 12

Chương 12: Mạt thế bắt đầu

May 3, 2017
Chương 13

Chương 13: Trên dường

May 3, 2017
Chương 14

Chương 14: Huynh muội Tống gia

May 3, 2017
Chương 15

Chương 15: Tiến vào siêu thị

May 3, 2017
Chương 16

Chương 16: Quân đội

May 3, 2017
Chương 17

Chương 17: Xuất hiện tang thi tiến hóa

May 3, 2017
Chương 18

Chương 18: Tinh Hạch!!

May 3, 2017
Chương 19

Chương 19: Dị năng thức tỉnh

May 3, 2017
Chương 20

Chương 20: Xuất phát

May 3, 2017
Chương 21

Chương 21: Gặp lại người quen

May 3, 2017
Chương 22

Chương 22: Người không biết xấu hổ

May 3, 2017
Chương 23

Chương 23: Cùng nhau chạy ra ngoài

May 3, 2017
Chương 24

Chương 24: Được cứu trợ!

May 3, 2017
Chương 25

Chương 25: Lớn lối

May 3, 2017
Chương 26

Chương 26: Rời đi

May 3, 2017
Chương 27

Chương 27: Tang thi đoàn (1)

May 3, 2017
Chương 28

Chương 28: Tang thi đoàn (2)

May 3, 2017
Chương 29

Chương 29: Bi kịch

May 3, 2017
Chương 30

Chương 30: Thức tỉnh dị năng hệ hỏa

May 4, 2017
Chương 31

Chương 31: Tang thi cấp bốn

May 4, 2017
Chương 32

Chương 32

May 4, 2017
Chương 33

Chương 33: Cướp đường

May 4, 2017
Chương 34

Chương 34: Tuyển tú

May 4, 2017
Chương 35

Chương 35: Giằng co!

May 4, 2017
Chương 36

Chương 36: Ỷ thế!

May 4, 2017
Chương 37

Chương 37: Căn cứ j

May 4, 2017
Chương 38

Chương 38: Mua nhà??!

May 4, 2017
Chương 39

Chương 39: Nhận nhiệm vụ

May 5, 2017
Chương 40

Chương 40: Làm nhiệm vụ

May 5, 2017
Chương 41

Chương 41: Căn cứ tạm thời

May 5, 2017
Chương 42

Chương 42: Đại gia ngươi !

May 6, 2017
Chương 43

Chương 43: Tiến vào nội thành

May 6, 2017
Chương 44

Chương 44: Tang thi cấp năm

May 6, 2017
Chương 45

Chương 45: Nhà xưởng bị bỏ hoang

May 6, 2017
Chương 46

Chương 46: Ngô giáo sư

May 8, 2017
Chương 47

Chương 47: Không gian giới chỉ

May 8, 2017
Chương 48

Chương 48: Rời khỏi nhà xưởng bỏ hoang

May 8, 2017
Chương 49

Chương 49: Tang thi cấp 6!

May 9, 2017
Chương 50

Chương 50: Sương mù dày đặc

May 11, 2017
Chương 51

Chương 51: Lá bài tẩy

May 12, 2017
Chương 52

Chương 52: Âm mưu

May 12, 2017
Chương 53

Chương 53: Phá vòng vây

May 12, 2017
Chương 54

Chương 54: Trở lại căn cứ J

May 14, 2017
Chương 55

Chương 55: Ra ngoài đi dạo

May 14, 2017
Chương 56

Chương 56: Tang thi cấp bảy

May 14, 2017
Chương 57

Chương 57: Mưa gió nổi lên

May 15, 2017
Chương 58

Chương 58: Binh đoàn Long Châu!

May 15, 2017
Chương 59

Chương 59: Nữ thần a

May 16, 2017
Chương 60

Chương 60: Tấn công

May 17, 2017
Chương 61

Chương 61: Trận chiến mở ra!

May 17, 2017
Chương 62

Chương 62: Tang thi cấp bảy xuất hiện

May 17, 2017
Chương 63

Chương 63: Tang thi rút lui

May 21, 2017
Chương 64

Chương 64: Khách sạn Hoàng tửu

May 21, 2017
Chương 65

Chương 65: Dung Tổng??

May 21, 2017
Chương 66

Chương 66: Chu Khang

May 21, 2017
Chương 67

67

May 29, 2017
Chương 68

Chương 68: Căn cứ kinh đô

May 29, 2017
Chương 69

Chương 69: Bước ngoặc

May 29, 2017
Chương 70

Chương 70: Thẻ vàng

May 29, 2017
Chương 71

Chương 71: Thành lập binh đoàn đánh thuê

May 29, 2017
Chương 72

Chương 72: Đại thọ

May 29, 2017
Chương 73

Chương 73: Quyền gia

May 29, 2017
Chương 74

Chương 74: Động vật biến dị

May 29, 2017
Chương 75

Chương 75: Gặp lại người quen

May 29, 2017
Chương 76

Chương 76: Hội họp

May 29, 2017
Chương 77

Chương 77: Động vật biến dị dưới nước

May 29, 2017
Chương 78

Chương 78: Xác nhận

May 29, 2017
Chương 79

Chương 79

May 29, 2017
Chương 80

Chương 80: Tiền phí nuôi dưỡng

May 29, 2017
Chương 81

Chương 81: Nhà mới

May 31, 2017
Chương 82

Chương 82: Tìm tới cửa

May 31, 2017
Chương 83

Chương 83: Muốn tiến vào? Không có cửa đâu!

May 31, 2017
Chương 84

Chương 84: Không thương lượng!

Jun 2, 2017
Chương 85

Chương 85: Bạn cũ

Jun 2, 2017
Chương 86

Chương 86

Jun 3, 2017
Chương 87

Chương 87: Biến hóa

Jun 5, 2017
Chương 88

88

Jun 7, 2017
Chương 89

Chương 89: Trả lại cho ta!

Jun 7, 2017
Chương 90

Chương 90: Càn quấy

Jun 7, 2017
Chương 91

Chương 91: Thương lượng

Jun 7, 2017
Chương 92

Chương 92: Tụ họp

Jun 7, 2017
Chương 93

Chương 93: Gặp mặt

Jun 7, 2017
Chương 94

Chương 94: Tụ bắt đầu

Jun 8, 2017
Chương 95

Chương 95: Phòng ngự

Jun 8, 2017
Chương 96

Chương 96: Tinh hạch tinh khiết

Jun 9, 2017
Chương 97

Chương 97: Hành động

Jun 10, 2017
Chương 98

Chương 98: Kế hoạch

Jun 11, 2017
Chương 99

Chương 99: Đoạn tuyệt

Jun 12, 2017
Chương 100

Chương 100: Phản bội

Jun 12, 2017