Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

Tác giả: Hồng Trà Ngận Hảo Hát

Thể loại : Trọng Sinh, Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế,

Đăng bởi: WTO

Chương : 93Full

Lượt xem : 50,889

Bình chọn (2 lượt)

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật Điểm: 3.5/5 theo 2 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Thể loại: Mạt thế – Huynh đệ niên thượng – Ôn nhu phúc hắc công – Tùy thân không gian – Dị năng – 1×1 – HE Edit: Miêu Tinh Thẩm An, một nhân vật nhỏ bé bình thường, Một tháng sau khi mạt thế bùng nổ bị người đẩy về phía đàn tang thi. . . Sau đó, Thẩm An mạc danh kỳ diệu trọng sinh. . . Câu chuyện như vậy bắt đầu. Quét mìn chỉ thị: 1. Chủ thụ văn. 2. 1×1. 3. Có lẽ tiểu bạch? ( không biết, ( ̄△ ̄ ) 4. Huynh đệ niên thượng 5. Bởi vì đủ loại nhân tố, có lẽ đổi mới bất định. 6. Ba couple BL phụ, một hoặc là hai couple BG phụ. Biên tập đánh giá: Mạt thế đến, Thẩm An rời nhà trốn đi bị người đẩy về phía đàn tang thi mà chết. Sau khi trọng sinh hắn ngoài ý muốn chiếm được một cái không gian, tuy rằng không giống như trong tiểu thuyết viết có công năng nghịch thiên, nhưng may mắn có thể chứa đựng vật phẩm. Vì thế Thẩm An bắt đầu cố gắng thu thập đồ vật để chạy trốn trong mạt thế, còn nghĩ biện pháp bảo hộ người thân. Nhưng anh hai nhiều năm không gặp đột nhiên xuất hiện, nhiễu loạn kế hoạch tốt đẹp của hắn. . .

Danh sách chương (93 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Trọng sinh

Dec 1, 2015
Chương 2

Chương 2: Anh hai Thẩm Duệ

Dec 1, 2015
Chương 3

Chương 3: Thẳng thắn

Dec 1, 2015
Chương 4

Chương 4: Thẩm Duệ, con bài chưa lật (1)

Dec 1, 2015
Chương 5

Chương 5: Thẩm Duệ con bài chưa lật (2)

Dec 1, 2015
Chương 6

Chương 6: Tử phủ không gian

Dec 1, 2015
Chương 7

Chương 7: Kế thừa tử phủ

Dec 1, 2015
Chương 8

Chương 8: Võ đài quyền anh

Dec 1, 2015
Chương 9

Chương 9: Chuẩn bị (1)

Dec 1, 2015
Chương 10

Chương 10: Chuẩn bị (2)

Dec 1, 2015
Chương 11

Chương 11: Chuẩn bị (3)

Dec 1, 2015
Chương 12

Chương 12: Chuẩn bị (4)

Dec 1, 2015
Chương 13

Chương 13: Chuẩn bị (5)

Dec 1, 2015
Chương 14

Chương 14: Chuẩn bị (6)

Dec 1, 2015
Chương 15

Chương 15: Chuẩn bị (7)

Dec 1, 2015
Chương 16

Chương 16: Chuẩn bị (8)

Dec 1, 2015
Chương 17

Chương 17: Tận thế đến (1)

Dec 1, 2015
Chương 18

Chương 18: Tận thế đến (2)

Dec 1, 2015
Chương 19

Chương 19: Tận thế đến (3)

Dec 1, 2015
Chương 20

Chương 20: Tận thế đến (4)

Dec 1, 2015
Chương 21

Chương 21: Tận thế đến (5)

Dec 1, 2015
Chương 22

Chương 22: Danh sách cuối cùng (1)

Dec 1, 2015
Chương 23

Chương 23: Danh sách cuối cùng (2)

Dec 1, 2015
Chương 24

Chương 24: Xuất phát

Dec 1, 2015
Chương 25

Chương 25: Tiểu đội siêu nhân (1)

Dec 1, 2015
Chương 26

Chương 26: Tiểu đội siêu nhân (2)

Dec 1, 2015
Chương 27

Chương 27: Mạt thế trăm thái (1)

Dec 1, 2015
Chương 28

Chương 28: Mạt thế trăm thái (2)

Dec 1, 2015
Chương 29

Chương 29: Mạt thế trăm thái (3)

Dec 1, 2015
Chương 30

Chương 30: Mạt thế trăm thái (4)

Dec 1, 2015
Chương 31

Chương 31: Mạt thế trăm thái (5)

Dec 1, 2015
Chương 32

Chương 32: Mạt thế trăm thái (6)

Dec 1, 2015
Chương 33

Chương 33: Người mới nhập đoàn (1)

Dec 1, 2015
Chương 34

Chương 34: Người mới nhập đoàn (2)

Dec 1, 2015
Chương 35

Chương 35: Người mới nhập đoàn (3)

Dec 1, 2015
Chương 36

Chương 36: Người mới nhập đoàn (4)

Dec 1, 2015
Chương 37

Chương 37: Người mới nhập đoàn (5)

Dec 1, 2015
Chương 38

Chương 38: Người mới nhập đoàn (6)

Dec 1, 2015
Chương 39

Chương 39: Người mới nhập đoàn (7)

Dec 1, 2015
Chương 40

Chương 40: Người mới nhập đoàn (8)

Dec 1, 2015
Chương 41

Chương 41: Người mới nhập đoàn (9)

Dec 1, 2015
Chương 42

Chương 42: Người mới nhập đoàn (10)

Dec 1, 2015
Chương 43

Chương 43: Thành phố A – người mới tạm thời

Dec 1, 2015
Chương 44

Chương 44: Thành phố A – Nguy cơ ẩn nấp

Dec 1, 2015
Chương 45

Chương 45: Thành phố A – Xương khô màu đen và đứa bé

Dec 1, 2015
Chương 46

Chương 46: Thành phố A – Thẩm An lắng nghe

Dec 1, 2015
Chương 47

Chương 47: Thành phố A – đêm (1)

Dec 1, 2015
Chương 48

Chương 48: Thành phố A – đêm (2)

Dec 1, 2015
Chương 49

Chương 49: Thành phố A – hôn môi lần thứ hai

Dec 1, 2015
Chương 50

Chương 50: Thành phố A – bảo bảo và xương khô màu đen

Dec 1, 2015
Chương 51

Chương 51: Thành phố A – xương khô tên Liễu Trình

Dec 1, 2015
Chương 52

Chương 52: A thành – sắp rời đi

Dec 1, 2015
Chương 53

Chương 53: Đại tuyết buông xuống

Dec 1, 2015
Chương 54

Chương 54: Con tê tê??

Dec 1, 2015
Chương 55

Chương 55: Đại tuyết có khách (1)

Dec 1, 2015
Chương 56

Chương 56: Đại tuyết có khách (2)

Dec 1, 2015
Chương 57

Chương 57: Liễu Trình tỉnh?

Dec 1, 2015
Chương 58

Chương 58: Liễu Trình sống lại

Dec 1, 2015
Chương 59

Chương 59: Xem như tâm ý hợp nhất?

Dec 1, 2015
Chương 60

Chương 60: Nguy cơ (1)

Dec 1, 2015
Chương 61

Chương 61: Nguy cơ (2)

Dec 1, 2015
Chương 62

Chương 62: Nguyền rủa (1)

Dec 1, 2015
Chương 63

Chương 63: Nguyền rủa (2)

Dec 1, 2015
Chương 64

Chương 64: Nghĩ lại

Dec 1, 2015
Chương 65

Chương 65: Nguyện vọng của một tên ngốc

Dec 1, 2015
Chương 66

Chương 66: Đánh chuột – khúc dạo đầu

Dec 1, 2015
Chương 67

Chương 67: Thẩm đại nhân đánh chuột

Dec 1, 2015
Chương 68

Chương 68: Thẩm đại nhân trở về (1)

Dec 1, 2015
Chương 69

Chương 69: Đại tuyết đóng băng kì (1)

Dec 1, 2015
Chương 70

Chương 70: Đại tuyết đóng băng kì (2)

Dec 1, 2015
Chương 71

Chương 71

Dec 1, 2015
Chương 72

Chương 72

Dec 1, 2015
Chương 73

Chương 73

Dec 1, 2015
Chương 74

Chương 74

Dec 1, 2015
Chương 75

Chương 75

Dec 1, 2015
Chương 76

Chương 76

Dec 1, 2015
Chương 77

Chương 77

Dec 1, 2015
Chương 78

Chương 78: Cầu cứu (1)

Dec 1, 2015
Chương 79

Chương 79: Cầu cứu (2)

Dec 1, 2015
Chương 80

Chương 80: Cứu người (1)

Dec 1, 2015
Chương 81

Chương 81: Cứu người (2)

Dec 1, 2015
Chương 82

Chương 82: Cứu người (3)

Dec 1, 2015
Chương 83

Chương 83: Cứu người (4)

Dec 1, 2015
Chương 84

Chương 84: Đêm trước gió bão

Dec 1, 2015
Chương 85

Chương 85

Dec 1, 2015
Chương 86

Chương 86: Gió bão tới

Dec 1, 2015
Chương 87

Chương 87: Gió bão tới (2)

Dec 1, 2015
Chương 88

Chương 88: Gió bão tới (3)

Dec 1, 2015
Chương 89

Chương 89: Kiếp trước mà Thẩm An không biết (1)

Dec 1, 2015
Chương 90

Chương 90: Kiếp trước mà Thẩm An không biết (2)

Dec 1, 2015
Chương 91

Chương 91

Dec 1, 2015
Chương 92

Chương 92

Dec 1, 2015
Chương 93

Chương 93

Dec 1, 2015