Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại : Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế,

Đăng bởi: WTO

Chương : 171/171

Lượt xem : 19,721

Bình chọn (1 lượt)

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành Điểm: 5.0/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (170 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Trùng sinh

Sep 18, 2016
Chương 2

Chương 2: Quẫn cảnh

Sep 18, 2016
Chương 3

Chương 3: Hiện thế

Sep 18, 2016
Chương 4

Chương 4: Tỷ tỷ

Sep 18, 2016
Chương 5

Chương 5: Thích ứng

Sep 18, 2016
Chương 6

Chương 6: Đến trường

Sep 18, 2016
Chương 8

Chương 8: Nói chuyện

Sep 18, 2016
Chương 9

Chương 9: Dự ngôn

Sep 18, 2016
Chương 10

Chương 10: An ủi

Sep 18, 2016
Chương 11

Chương 11: Luyện dược

Sep 18, 2016
Chương 12

Chương 12: Đặc huấn

Sep 18, 2016
Chương 13

Chương 13: Thiên biến

Sep 18, 2016
Chương 14

Chương 14: Đoàn đội (1)

Sep 18, 2016
Chương 15

Chương 15: Đoàn đội (2)

Sep 18, 2016
Chương 16

Chương 16: Vật biến

Sep 18, 2016
Chương 17

Chương 17: Miêu yêu

Sep 18, 2016
Chương 18

Chương 18: Mạt thế

Sep 18, 2016
Chương 19

Chương 19: Đi chung

Sep 18, 2016
Chương 20

Chương 20: Chiến đấu” cho cha (cuối ch có giải thik)

Sep 18, 2016
Chương 21

Chương 21: Chạy trốn

Sep 18, 2016