Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử

Tác giả: Snowdrop

Thể loại : Trọng Sinh, Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế,

Đăng bởi: WTO

Chương : 83Full

Lượt xem : 34,861

Bình chọn (2 lượt)

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử Điểm: 5.0/5 theo 2 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (83 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Trọng sinh

Sep 28, 2016
Chương 2

Chương 2: Đút ăn

Sep 28, 2016
Chương 3

Chương 3: Không không

Sep 28, 2016
Chương 4

Chương 4: Thây ma

Sep 28, 2016
Chương 5

Chương 5: Tắm rửa

Sep 28, 2016
Chương 6

Chương 6: Ở chung

Sep 28, 2016
Chương 7

Chương 7: Tinh hạch

Sep 28, 2016
Chương 8

Chương 8

Sep 28, 2016
Chương 9

Chương 9: Nhiệm vụ

Nov 3, 2017
Chương 10

Chương 10: Thu hoạch

Sep 28, 2016
Chương 11

Chương 11: Khí phách?

Sep 28, 2016
Chương 12

Chương 12: Tặng tinh hạch

Sep 28, 2016
Chương 13

Chương 13: Nghiên cứu

Sep 28, 2016
Chương 14

Chương 14: Tiểu thây ma

Sep 28, 2016
Chương 15

Chương 15: Nguyên nhân

Sep 28, 2016
Chương 16

Chương 16: Thân phận

Sep 28, 2016
Chương 17

Chương 17: Về nhà

Sep 28, 2016
Chương 18

Chương 18: Gặp mặt

Sep 28, 2016
Chương 19

Chương 19: Đối địch

Sep 28, 2016
Chương 20

Chương 20: Sóng thây ma

Sep 28, 2016