Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Tác giả: Thu Thiên Lai Liễu

Thể loại : Trọng Sinh, Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế,

Đăng bởi: WTO

Chương : 97Full

Lượt xem : 9,869

Bình chọn (1 lượt)

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái Điểm: 5.0/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (97 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

1

Mar 19, 2017
Chương 2

Chương 2: Dị năng xuất hiện

Mar 19, 2017
Chương 3

Chương 3: Mạt thế đến đây

Mar 19, 2017
Chương 4

Chương 4: Chạy trốn

Mar 19, 2017
Chương 5

Chương 5: Thu thập vật tư

Mar 19, 2017
Chương 6

Chương 6: Gác đêm hôn mê

Mar 19, 2017
Chương 7

Chương 7: Thức tỉnh song dị năng

Mar 19, 2017
Chương 8

Chương 8: Rời đi

Mar 19, 2017
Chương 9

Chương 9: Qua đêm ở trạm xăng dầu

Mar 19, 2017
Chương 10

Chương 10: Dạ tập (tập kích ban đêm)

Mar 19, 2017
Chương 11

Chương 11: Thú nhận

Mar 19, 2017
Chương 12

Chương 12: Tiến vào căn cứ

Mar 19, 2017
Chương 13

Chương 13: Mơ hồ hiểu rõ dị năng

Mar 19, 2017
Chương 14

Chương 14: Đêm khuya hỗn loạn

Mar 19, 2017
Chương 15

Chương 15

Mar 19, 2017
Chương 16

Chương 16: Trên đường gặp xã hội đen

Mar 19, 2017
Chương 17

Chương 17

Mar 19, 2017
Chương 18

Chương 18: Ăn cơm chiều!

Mar 19, 2017
Chương 19

Chương 19: Phương pháp thăng cấp

Mar 19, 2017
Chương 20

Chương 20

Mar 19, 2017
Chương 21

Chương 21: Biến dị hầu tử

Mar 19, 2017
Chương 22

Chương 22: Lần thứ hai biến dị

Mar 19, 2017
Chương 23

Chương 23: Dị năng thăng cấp

Mar 19, 2017
Chương 24

Chương 24: Nữ nhân kia

Mar 19, 2017
Chương 25

Chương 25: Gây ra dị năng

Mar 19, 2017
Chương 26

Chương 26: Ở chung một phòng

Mar 19, 2017
Chương 27

Chương 27: Buổi tối bất ổn

Mar 19, 2017
Chương 28

Chương 28: [phiên ngoại 1] liễu nguyệt

Mar 19, 2017
Chương 29

Chương 29: Hai người đi chung đường

Mar 19, 2017
Chương 30

Chương 30

Mar 19, 2017
Chương 31

Chương 31

Mar 19, 2017
Chương 32

Chương 32

Mar 19, 2017
Chương 33

Chương 33

Mar 19, 2017
Chương 34

Chương 34

Mar 19, 2017
Chương 35

Chương 35

Mar 19, 2017
Chương 36

Chương 36

Mar 19, 2017
Chương 37

Chương 37

Mar 19, 2017
Chương 38

Chương 38

Mar 19, 2017
Chương 39

Chương 39

Mar 19, 2017
Chương 40

Chương 40

Mar 19, 2017
Chương 41

Chương 41

Mar 19, 2017
Chương 42

Chương 42

Mar 19, 2017
Chương 43

Chương 43

Mar 19, 2017
Chương 44

Chương 44

Mar 19, 2017
Chương 45

Chương 45

Mar 19, 2017
Chương 46

Chương 46

Mar 19, 2017
Chương 47

Chương 47

Mar 19, 2017
Chương 48

48

Mar 19, 2017
Chương 49

Chương 49

Mar 19, 2017
Chương 50

Chương 50

Mar 19, 2017
Chương 51

Chương 51

Mar 19, 2017
Chương 52

Chương 52

Mar 19, 2017
Chương 53

Chương 53

Mar 19, 2017
Chương 54

Chương 54

Mar 19, 2017
Chương 55

Chương 55

Mar 19, 2017
Chương 56

Chương 56

Mar 19, 2017
Chương 57

Chương 57

Mar 19, 2017
Chương 58

Chương 58

Mar 19, 2017
Chương 59

Chương 59

Mar 19, 2017
Chương 60

Chương 60

Mar 19, 2017
Chương 61

Chương 61

Mar 19, 2017
Chương 62

Chương 62

Mar 19, 2017
Chương 63

Chương 63

Mar 19, 2017
Chương 64

Chương 64

Mar 19, 2017
Chương 65

Chương 65

Mar 19, 2017
Chương 66

Chương 66

Mar 19, 2017
Chương 67

Chương 67

Mar 19, 2017
Chương 68

68

Mar 19, 2017
Chương 69

Chương 69

Mar 19, 2017
Chương 70

Chương 70

Mar 19, 2017
Chương 71

Chương 71

Mar 19, 2017
Chương 72

Chương 72

Mar 19, 2017
Chương 73

Chương 73

Mar 19, 2017
Chương 74

Chương 74

Mar 19, 2017
Chương 75

Chương 75

Mar 19, 2017
Chương 76

Chương 76

Mar 19, 2017
Chương 77

Chương 77

Mar 19, 2017
Chương 78

Chương 78

Mar 19, 2017
Chương 79

Chương 79

Mar 19, 2017
Chương 80

Chương 80

Mar 19, 2017
Chương 81

Chương 81

Mar 19, 2017
Chương 82

Chương 82

Mar 19, 2017
Chương 83

Chương 83

Mar 19, 2017
Chương 84

Chương 84

Mar 19, 2017
Chương 85

Chương 85

Mar 19, 2017
Chương 86

Chương 86

Mar 19, 2017
Chương 87

Chương 87

Mar 19, 2017
Chương 88

Chương 88

Mar 19, 2017
Chương 89

Chương 89

Mar 19, 2017
Chương 90

Chương 90

Mar 19, 2017
Chương 91

Chương 91

Mar 19, 2017
Chương 92

Chương 92

Mar 19, 2017
Chương 93

Chương 93

Mar 19, 2017
Chương 94

Chương 94

Mar 19, 2017
Chương 95

Chương 95

Mar 19, 2017
Chương 96

Chương 96

Mar 19, 2017
Chương 97

Chương 97

Mar 19, 2017