Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Tác giả: Phục Dực

Thể loại : Trọng Sinh, Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế,

Đăng bởi: WTO

Chương : 141Full

Lượt xem : 159,578

Bình chọn (2 lượt)

Mạt Thế Chi Trọng Sinh Điểm: 5.0/5 theo 2 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (141 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Sống lại

Sep 15, 2016
Chương 2

Chương 2

Sep 15, 2016
Chương 3

Chương 3

Sep 15, 2016
Chương 4

Chương 4

Sep 15, 2016
Chương 5

Chương 5: Người kia

Sep 15, 2016
Chương 6

Chương 6

Sep 15, 2016
Chương 7

Chương 7: Tầng hầm

Sep 15, 2016
Chương 8

Chương 8

Sep 15, 2016
Chương 9

Chương 9: Ngao Mộ Thiê

Sep 15, 2016
Chương 10

Chương 10

Sep 15, 2016
Chương 11

Chương 11: Tang thi

Sep 15, 2016
Chương 12

Chương 12: Vu Đồng

Sep 15, 2016
Chương 13

Chương 13: Dương Minh

Sep 15, 2016
Chương 14

Chương 14: Trường học

Sep 15, 2016
Chương 15

Chương 15: Lại vô đề

Sep 15, 2016
Chương 16

Chương 16: Nhật thực

Sep 15, 2016
Chương 17

Chương 17: Cẩn thận vật dễ cháy

Sep 15, 2016
Chương 18

Chương 18: B thị

Sep 15, 2016
Chương 19

Chương 19: Không gian dị năng

Sep 15, 2016
Chương 20

Chương 20: Hồng Vân thôn

Sep 15, 2016