Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Tác giả: Tàn Dương Phi Tuyết

Thể loại : Đam Mỹ, Sủng,

Đăng bởi: WTO

Chương : 70Full

Lượt xem : 1,680

Bình chọn (0 lượt)

Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (70 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Bé xương khô xuyên đến tận thế

Sep 14, 2018
Chương 2

Chương 2: Dị năng thăng cấp

Sep 14, 2018
Chương 3

Chương 3: Cái đuôi xương nhỏ

Sep 14, 2018
Chương 4

Chương 4: Xương nhỏ bán manh

Sep 14, 2018
Chương 5

Chương 5: Tôn Dương

Sep 14, 2018
Chương 6

Chương 6: Quyết đấu dị năng

Sep 14, 2018
Chương 7

Chương 7: Tranh giành địa vị

Sep 14, 2018
Chương 8

Chương 8: Kungfu xương khô ra đời

Sep 14, 2018
Chương 9

Chương 9: Quỳ lạy đi, gà giò

Sep 14, 2018
Chương 10

Chương 10: Zombie vs Xương nhỏ

Sep 14, 2018
Chương 11

Chương 11: Cộng hưởng

Sep 14, 2018
Chương 12

Chương 12: Biến thân siêu cấp hoa lệ

Sep 14, 2018
Chương 13

Chương 13: Người và xương khô khác nhau

Sep 14, 2018
Chương 14

Chương 14: Tui tên là An Tử Lâu

Sep 14, 2018
Chương 15

Chương 15: Tân sinh

Sep 14, 2018
Chương 16

Chương 16: Địch ý

Sep 14, 2018
Chương 17

Chương 17: Một, hai, ba, người xương khô

Sep 14, 2018
Chương 18

Chương 18: Không có dị năng

Sep 14, 2018
Chương 19

Chương 19: Giải quyết nội loạn

Sep 14, 2018
Chương 20

Chương 20

Sep 14, 2018