Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân

Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân

Tác giả: Xuân Chí Thì Hoà

Thể loại : Cổ Đại, Xuyên Không, Điền Văn, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 146Full

Lượt xem : 68,097

Bình chọn (1 lượt)

Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân Điểm: 5.0/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (146 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Xuyên thành anh nông dân bị khinh bỉ

Oct 17, 2017
Chương 2

Chương 2: Linh tuyền

Oct 17, 2017
Chương 3

Chương 3: Anh em nhà họ Trương

Oct 17, 2017
Chương 4

Chương 4: Sóng gió trên bàn cơm

Oct 17, 2017
Chương 5

Chương 5: Ra ruộng ngã bệnh

Oct 17, 2017
Chương 6

Chương 6: Thầy thuốc Hoa

Oct 17, 2017
Chương 7

Chương 7: Ý kiến của Kim Thúy Nương

Oct 17, 2017
Chương 8

Chương 8: Tìm trưởng thôn

Oct 17, 2017
Chương 9

Chương 9: Một đao chặt đứt

Oct 17, 2017
Chương 10

Chương 10: Tiền sinh dưỡng

Oct 17, 2017
Chương 11

Chương 11: Bác cả

Oct 17, 2017
Chương 12

Chương 12: Tân gia

Oct 17, 2017
Chương 13

Chương 13: Một nhà bác cả

Oct 17, 2017
Chương 14

Chương 14: Song nhi

Oct 17, 2017
Chương 15

Chương 15: Thu hoạch lớn từ bẫy rập

Oct 17, 2017
Chương 16

Chương 16: Trấn trên

Oct 17, 2017
Chương 17

Chương 17: Đính hôn từ nhỏ

Oct 17, 2017
Chương 18

Chương 18: Nhà bác cả

Oct 17, 2017
Chương 19

Chương 19: Ân oán của Quý gia

Oct 17, 2017
Chương 20

Chương 20: Ra sức đánh hai anh em nhà họ Trương

Oct 17, 2017