Lôi Phong Hệ Thống

Lôi Phong Hệ Thống

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại : Đam Mỹ, Sủng,

Đăng bởi: WTO

Chương : 130Full

Lượt xem : 12,359

Bình chọn (0 lượt)

Lôi Phong Hệ Thống Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (130 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

Apr 12, 2018
Chương 2

Chương 2

Apr 12, 2018
Chương 3

Chương 3

Apr 12, 2018
Chương 4

Chương 4

Apr 12, 2018
Chương 5

Chương 5

Apr 12, 2018
Chương 6

Chương 6

Apr 12, 2018
Chương 7

Chương 7

Apr 12, 2018
Chương 8

Chương 8

Apr 12, 2018
Chương 9

Chương 9

Apr 12, 2018
Chương 10

Chương 10

Apr 12, 2018
Chương 11

Chương 11

Apr 12, 2018
Chương 12

Chương 12

Apr 12, 2018
Chương 13

Chương 13

Apr 12, 2018
Chương 14

Chương 14

Apr 12, 2018
Chương 15

Chương 15

Apr 12, 2018
Chương 16

Chương 16

Apr 12, 2018
Chương 17

Chương 17

Apr 12, 2018
Chương 18

Chương 18

Apr 12, 2018
Chương 19

Chương 19

Apr 12, 2018
Chương 20

Chương 20

Apr 12, 2018