Liêu Thần

Liêu Thần

Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Thể loại : Ngôn tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Giới,

Đăng bởi: WTO

Chương : 154/NA

Lượt xem : 4,157

Bình chọn (0 lượt)

Liêu Thần Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (154 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Phản xuyên đến hiện đại

Sep 16, 2017
Chương 2

Chương 2: Phản xuyên đến hiện đại 2

Sep 16, 2017
Chương 3

Chương 3: Phản xuyên đến hiện đại 3

Sep 16, 2017
Chương 4

Chương 4: Phản xuyên đến hiện đại 4

Sep 16, 2017
Chương 5

Chương 5: Bách quỷ dạ hành

Sep 16, 2017
Chương 6

Chương 6: Bách quỷ dạ hành 2

Sep 16, 2017
Chương 7

Chương 7: Bách quỷ dạ hành 3

Sep 16, 2017
Chương 8

Chương 8: Bách quỷ dạ hành 4

Sep 16, 2017
Chương 9

Chương 9: Bách quỷ dạ hành 5

Sep 16, 2017
Chương 10

Chương 10: Bách quỷ dạ hành 6

Sep 16, 2017
Chương 11

Chương 11: Bách quỷ dạ hành 7

Sep 16, 2017
Chương 12

Chương 12: Bách quỷ dạ hành 8

Sep 16, 2017
Chương 13

Chương 13: Bách quỷ dạ hành 9

Sep 16, 2017
Chương 14

Chương 14: Bách quỷ dạ hành 10

Sep 16, 2017
Chương 15

Chương 15: Bách quỷ dạ hành 11

Sep 16, 2017
Chương 16

Chương 16: Bách quỷ dạ hành 12

Sep 16, 2017
Chương 17

Chương 17: Bách quỷ dạ hành 13

Sep 16, 2017
Chương 18

Chương 18: Bách quỷ dạ hành 14

Sep 16, 2017
Chương 19

Chương 19: Bách quỷ dạ hành 15

Sep 16, 2017
Chương 20

Chương 20: Bách quỷ dạ hành 16

Sep 16, 2017