Lạc Đao Mai Phong

Lạc Đao Mai Phong

Tác giả: Kết La

Thể loại : Hài Hước, Đoản Văn,

Đăng bởi: WTO

Chương : 14Full

Lượt xem : 457

Bình chọn (0 lượt)

Lạc Đao Mai Phong Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (14 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Câu chuyện thứ nhất

May 10, 2017
Chương 2

Chương 2: Câu chuyện thứ hai

May 10, 2017
Chương 3

Chương 3: Câu chuyện thứ ba

May 10, 2017
Chương 4

Chương 4: Câu chuyện thứ tư

May 10, 2017
Chương 5

Chương 5: Câu chuyện thứ năm

May 10, 2017
Chương 6

Chương 6: Câu chuyện thứ sáu

May 10, 2017
Chương 7

Chương 7: Câu chuyện thứ bảy

May 10, 2017
Chương 8

Chương 8: Câu chuyện thứ tám

May 10, 2017
Chương 9

Chương 9: Câu chuyện thứ chín

May 10, 2017
Chương 10

Chương 10: Câu chuyện thứ mười

May 10, 2017
Chương 11

Chương 11: Câu chuyện thứ mười một

May 10, 2017
Chương 12

Chương 12: Câu chuyện thứ mười hai

May 10, 2017
Chương 13

Chương 13: Câu chuyện thứ mười ba

May 10, 2017
Chương 14

Chương 14: Câu truyện thứ mười bốn: Cảnh sát tàn khốc Tokyo(*)

May 10, 2017