Lạc Thiên Ký

Lạc Thiên Ký

Tác giả: St. John

Thể loại : Huyền Huyễn, Xuyên Không, Tiên Hiệp,

Đăng bởi: WTO

Chương : 114/NA

Lượt xem : 1,089

Bình chọn (0 lượt)

Lạc Thiên Ký Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (114 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Lạc Thiên

Nov 26, 2017
Chương 2

Chương 2: Tà Môn

Nov 26, 2017
Chương 3

Chương 3: Nhân xuyên bi thảm nhất thời đại

Nov 26, 2017
Chương 4

Chương 4: Quái xà

Nov 26, 2017
Chương 5

Chương 5: Đản sinh

Nov 26, 2017
Chương 6

Chương 6: Linh tuyền

Nov 26, 2017
Chương 7

Chương 7: Săn bắn vất vả

Nov 26, 2017
Chương 8

Chương 8: Nuốt Âm Dương Long Thung

Nov 26, 2017
Chương 9

Chương 9: Khác loại

Nov 26, 2017
Chương 10

Chương 10: Lục Ngạc (1)

Nov 26, 2017
Chương 11

Chương 11: Lục Ngạc (2)

Nov 26, 2017
Chương 12

Chương 12: Đáy hồ Long Phủ

Nov 26, 2017
Chương 13

Chương 13: Tiểu Lục Ngạc

Nov 26, 2017
Chương 14

Chương 14: Trang Bị

Nov 26, 2017
Chương 15

Chương 15: Săn bắn xa nhà (1)

Nov 26, 2017
Chương 16

Chương 16: Săn bắt xa nhà (2)

Nov 26, 2017
Chương 17

Chương 17: Quái thụ

Nov 26, 2017
Chương 18

Chương 18: Chiến song Ưng

Nov 26, 2017
Chương 19

Chương 19: Hồng muội muội

Nov 26, 2017
Chương 20

Chương 20: Con đường Yêu tu

Nov 26, 2017