Kim Chủ Không Yêu Tôi Chút Nào

Kim Chủ Không Yêu Tôi Chút Nào

Tác giả: Nhất Trích Đại Nhạn

Thể loại : Đam Mỹ, Sủng, Đoản Văn,

Đăng bởi: WTO

Chương : 35Full

Lượt xem : 3,066

Bình chọn (0 lượt)

Kim Chủ Không Yêu Tôi Chút Nào Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (35 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

Dec 14, 2017
Chương 2

Chương 2

Dec 13, 2017
Chương 3

Chương 3

Jan 30, 2019
Chương 4

Chương 4

Jan 30, 2019
Chương 5

Chương 5

Jan 30, 2019
Chương 6

Chương 6

Dec 13, 2017
Chương 7

Chương 7

Dec 13, 2017
Chương 8

Chương 8

Jan 30, 2019
Chương 9

Chương 9

Jan 30, 2019
Chương 10

Chương 10

Dec 13, 2017
Chương 11

Chương 11

Dec 13, 2017
Chương 12

Chương 12

Dec 13, 2017
Chương 13

Chương 13

Jan 30, 2019
Chương 14

Chương 14

Dec 13, 2017
Chương 15

Chương 15

Dec 13, 2017
Chương 16

Chương 16

Jan 30, 2019
Chương 17

Chương 17

Dec 13, 2017
Chương 18

Chương 18

Dec 13, 2017
Chương 19

Chương 19

Jan 30, 2019
Chương 20

Chương 20

Jan 30, 2019