IMI - Tiên Giới Chiến

IMI - Tiên Giới Chiến

Tác giả: Zozohoho

Thể loại : Quân Sự, Huyền Huyễn, Khoa Huyễn, Dị Giới, Dị Năng,

Đăng bởi: WTO

Chương : 198/NA

Lượt xem : 7,056

Bình chọn (0 lượt)

IMI - Tiên Giới Chiến Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (198 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Thành viên đơn vị đặc biệt

Oct 3, 2016
Chương 2

Chương 2: Đòn phủ đầu

Oct 3, 2016
Chương 3

Chương 3: Nguyên nhân của đám mây hình nấm

Oct 3, 2016
Chương 4

Chương 4: Màn chắn

Oct 3, 2016
Chương 5

Chương 5: Kích chiến

Oct 3, 2016
Chương 6

Chương 6: Dọn rác

Oct 3, 2016
Chương 7

Chương 7: Khai chiến

Oct 3, 2016
Chương 8

Chương 8: Không chiến

Oct 3, 2016
Chương 9

Chương 9: Không chiến (2)

Oct 3, 2016
Chương 10

Chương 10: Vô đề

Oct 3, 2016
Chương 11

Chương 11: Lý do ngưng chiến

Oct 3, 2016
Chương 12

Chương 12: Phản công

Oct 3, 2016
Chương 13

Chương 13: Sức mạnh áp đảo và nhượng quyền

Oct 3, 2016
Chương 14

Chương 14: Bình cũ rượu mới

Oct 3, 2016
Chương 15

Chương 15: Kim đan chiến nguyên anh

Oct 3, 2016
Chương 16

Chương 16: Nhân - thần đối thoại

Oct 3, 2016
Chương 17

Chương 17: Tàn cục

Oct 3, 2016
Chương 18

Chương 18: Từ biệt

Oct 3, 2016
Chương 19

Chương 19: Chợ tiên giới

Oct 3, 2016
Chương 20

Chương 20: Chợ tiên giới (2)

Oct 3, 2016