Hữu Ương Lưỡng Song

Hữu Ương Lưỡng Song

Tác giả: Bằng Y Úy Ngã

Thể loại : Bách Hợp,

Đăng bởi: WTO

Chương : 123/NA

Lượt xem : 4,841

Bình chọn (0 lượt)

Hữu Ương Lưỡng Song Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (123 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Chương thứ nhất

Feb 4, 2017
Chương 2

Chương 2: Chương thứ hai

Feb 4, 2017
Chương 3

Chương 3: Chương thứ ba

Feb 4, 2017
Chương 4

Chương 4: Chương thứ tư

Feb 4, 2017
Chương 5

Chương 5: Chương thứ năm

Feb 4, 2017
Chương 6

Chương 6: Chương thứ sáu

Feb 4, 2017
Chương 7

Chương 7: Chương thứ bảy

Feb 4, 2017
Chương 8

Chương 8: Chương thứ tám

Feb 4, 2017
Chương 9

Chương 9: Chương thứ chín

Feb 4, 2017
Chương 10

Chương 10

Feb 4, 2017
Chương 11

Chương 11

Feb 4, 2017
Chương 12

Chương 12

Feb 4, 2017
Chương 13

Chương 13

Feb 4, 2017
Chương 14

Chương 14

Feb 4, 2017
Chương 15

Chương 15

Feb 4, 2017
Chương 16

Chương 16

Feb 4, 2017
Chương 17

Chương 17

Feb 4, 2017
Chương 18

Chương 18

Feb 4, 2017
Chương 19

Chương 19

Feb 4, 2017
Chương 20

Chương 20

Feb 4, 2017